Zajęcia dodatkowe od 1 września 2020

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2020/2021

 • język angielski (pięć razy w tygodniu – po 18 minut) od 20 września – będzie prowadzić Pani Monika Bąk, która posiada kwalifikacje – ukończony kierunek studiów: edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z dydaktyką języka angielskiego)
 • profilaktyka wad wymowy (1 raz w tygodniu) od 20 września prowadzi pani Agnieszka Kula
 • logopedia (zajęcia indywidualne z dzieckiem) prowadzi pani Agnieszka Kula (we wrześniu Pani Agnieszka diagnozuje  wszystkie dzieci i kontaktuje się  z Państwem jeśli zachodzi potrzeba realizowania zajęć logopedycznych  – wówczas mogą Państwo skorzystać z bezpłatnych zajęć prowadzonych w Poradniach  Psychologiczno – Pedagogicznych  lub zapisać dziecko na zajęcia bezpłatne logopedyczne w naszym przedszkolu)
 • warsztaty:  LogoSensoryka / Laboratorium Bystrego Przedszkolaka –zajęcia wprowadzone dodatkowo od tego roku szkolnego – bezpłatne dla wszystkich dzieci (prowadzi Natalia Goślińska i Małgorzata Borowicz)
 • warsztaty plastyczne, kulinarne, sensoryczne, muzyczne, eksperymenty naukowe itp: 4 razy w miesiącu prowadzone przez Małgorzatę Borowicz, Natalię Goślińską, Monikę Bąk, Anetę Pawłowską, Agnieszkę Kula – bezpłatne dla wszystkich dzieci
 • cykliczne zajęcia ogrodnicze/ dziecięca matematyka – prowadzi pani Aneta Pawłowska –wprowadzone dodatkowo od tego roku szkolnego – bezpłatne dla wszystkich dzieci
 • religia  – zajęcia obecnie zawieszone z uwagi na obowiązujące procedury (nauczyciele grup będą realizowały katolicką koncepcję naszego przedszkola dostosowując przekazywane dzieciom treści do ich  możliwości rozwojowych. Wychowawczynie grup będą kontynuowały  zadania wynikające z programu „Przedszkolnego Koła Caritas”, dzieci będą uczestniczyły w akcjach dobroczynnych, będą odmawiały modlitwę przed i po posiłkach, poznają piosenki katolickie, filmy animowane o świętych, itd.)
 • rytmika (dwa razy w tygodniu) – zajęcia obecnie zawieszone z uwagi na obowiązujące procedury (opłata  będzie naliczana w momencie uruchomienia zajęć)
 • gimnastyka korekcyjna (1 raz w tygodniu) – zajęcia obecnie zawieszone z uwagi na obowiązujące procedury (opłata  będzie naliczana w momencie uruchomienia zajęć)
 • przedstawienia, wycieczki, koncerty –  obecnie zawieszone z uwagi na obowiązujące procedury (opłata  będzie naliczana w momencie możliwości realizacji)
 • psycholog – według potrzeb

 

 Zajęcia dodatkowe:

Balet www.ibalet.pl Akademia Baletu Balerina (zajęcia obecnie zawieszone z uwagi na obowiązujące procedury)

Zumba – Anna Świątek (zajęcia obecnie zawieszone z uwagi na obowiązujące procedury)

Zajęcia sportowe – Akademia Reissa (zajęcia obecnie zawieszone z uwagi na obowiązujące procedury)