Kadra

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz panie z doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Dyrektor:

mgr Małgorzata Borowicz

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza – studia magisterskie  – kierunek pedagogika, specjalizacja : poradnictwo pedagogiczne;
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza – studia podyplomowe – kierunek:  wychowanie przedszkolne
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza – studia podyplomowe – kierunek: zarządzanie placówkami oświatowymi

Ukończone szkolenia, kursy:

 • Metoda Dobrego Startu w edukacji przedszkolnej,
 • Metoda Projektu w edukacji przedszkolnej,
 • Budowanie środowiska uczenia się języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym
 • Integracja dla edukacji. Nauka kodowania i programowania w przedszkolu i szkole podstawowej. Placówka w XXI wieku – tradycja i nowoczesność.
 • Teatr w katechezie
 • Literatura uczy, bawi, wychowuje.
 • Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki.
 • Akademia Otwartego Umysłu – Prawo Oświatowe w praktyce.
 • Matematyka już w przedszkolu.
 • Rozwój biologiczny, poznawczy i emocjonalny dzieci w świetle nowej podstawy programowej
 • Nowatorskie formy współpracy z rodzicami.

….. oraz wiele innych.

 

Nauczyciele:

mgr Agnieszka Kula

Wykształcenie:

 • studia licencjackie: kierunek Pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyką
 • studia magisterskie: kierunek Pedagogika, specjalność Pedagogika społeczna
 • studia podyplomowe: Logopedia

Ukończone kursy:

 • ,,Ech muzyka, muzyka, muzyka…”
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w praktyce
 • Metody aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss
 • Słowne i matematyczne zabawy dydaktyczne
 • Arteterapia jako narzędzie wspierania pracy wychowawczej w przedszkolu
 • Doskonalący kurs języka angielskiego przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Nauka kodowania i programowania w przedszkolu i w szkole podstawowej. Placówka w XXI wieku- tradycja i nowoczesność
 • Umiejętność rozpoznawania symptomów dziecka zaniedbanego, krzywdzonego, wykorzystywanego seksualnie
 • Metoda Dobrego Startu jako system ćwiczeń wspomagających rozwój psychomotoryczny dzieci w wieku przedszkolnym
 • Podstawy tworzenia ruchu i choreografii
 • Sztuka komunikowania się w przedszkolu
 • Melorytmiczna koncepcja wspomagająca naukę czytania
 • Pozytywna dyscyplina i wiele innych

 

mgr Natalia Goślińska
Wykształcenie:

 • Pedagogika o specjalności: Promocja Zdrowia i Socjoterapia – studia licencjackie na UAM
 • Pedagogika o specjalności: Edukacja wczesnoszkolna z arteterapią – studia magisterskie na UAM

Szkolenia:

 • ”Jesień, Święta, Dzień Babci oraz tańce uniwersalne z rekwizytem” – Podstawy tworzenia ruchu        i choreografii
 • „Rurowy dżem” – podstawowe sposoby wykorzystania Bum Bum Rurek w zabawie i edukacji
 • „Wiosna w błękitnej sukience” – warsztaty metodyczne w zakresie wybranych elementów systemu Edukacji przez Ruch.
 • „Śpieszymy do Betlejem pełni radości”- – warsztaty metodyczne w zakresie wybranych elementów systemu Edukacji przez Ruch.
 • „Morskie głębiny cz.1” -– warsztaty metodyczne w zakresie wybranych elementów systemu Edukacji przez Ruch.
 • „Idzie jesień, idzie zima, a mnie nuda się nie trzyma” – wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch” Doroty Dziamskiej
 • „Pedagogika Marii Montessori – kilka słów o teorii – życie praktyczne i sensoryka” – wprowadzenie w metodę Montessori
 • „Pedagogika Marii Montessori – edukacja językowa, matematyka i kultura” – wprowadzenie w metodę Montessori
 • Szkolenie w zakresie tworzenia indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych, planów działań wspierających, kart indywidualnych potrzeb dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Szkolenie z zakresu Pozytywnej Dyscypliny
 • Szkolenie i licencja na prowadzenie zajęć z LogoSensoryki
 • „Melorytmiczna koncepcja wspomagająca naukę czytania – Muzykę słyszymy, litery widzimy”
 • Konferencja szkoleniowa: Bajkoterapia jako narzędzie pracy nauczyciela
 • Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

 

mgr Monika Bąk – Bednarz 

Wykształcenie:

 • Studia licencjackie – kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z dydaktyką języka angielskiego.
 • Studia magisterska – kierunek: Pedagogika, specjalność: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Szkolenia/kursy:

 • „Asertywność i empatia w pracy z rodzicami”
 • „Ochrona danych osobowych”
 • „Przemoc w rodzinie”
 • „Kurs z zakresu pierwszej pomocy”
 • „Logogłoski”- ćwiczenia i zabawy logopedyczne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek,
 • „Melorytmiczna koncepcja wspomagająca naukę czytania-muzykę słyszmy, litery widzimy”,
 • „Pozytywna Dyscyplina w przedszkolu”
 • „Daltońskie wędrówki-czyli jak wprowadzić plan daltoński w przedszkolu”

Wolontariat:

 • „Zdrowa Rodzina”- opieka nad dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi intelektualnie.
 • Współpraca z Fundacją „Świadoma Rodzina”

 

lic. Aleksandra Kruszona

Wykształcenie:

 • Studia licencjackie – UAM, kierunek: Pedagogika,  specjalność : Edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Studia magisterskie – UAM, kierunek: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe – w trakcie realizacji

Szkolenia/kursy:

mgr Paula Frąckowiak

Wykształcenie:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – studia magisterskie kierunek: Teologia, specjalność: Katechetyczno-pastoralna;

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – studia licencjackie kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna;

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – studia uzupełniające magisterskie kierunek: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe.

Ukończone szkolenia, kursy:

Kurs: „Ćwiczenia gimnastyczne metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”

Szkolenie: „Teatr Kamishibai na katechezie”

Warsztat: „Wio, koniku, ruszaj z nami – łatwe tańce z piosenkami”

Kurs: „Wykorzystanie chusty animacyjnej podczas zajęć w grupie przedszkolnej”

Szkolenie: „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówkach oświatowych”

Kurs: „Metody Montessori. Wychowanie wg zasad Marii Montessori”

Szkolenie: „Zadania pedagoga specjalnego w przedszkolu i szkole w świetle nowych przepisów”

 

 

Pomoce nauczycielek:

Violetta Szymanowska

 • według opinii innych pracowników przedszkola: bardzo komunikatywna i otwarta osoba, optymistycznie nastawiona do świata. Życzliwa, troskliwa, wyrozumiała z poczuciem humoru i dystansem do siebie.

Anna Brych

 • według opinii innych pracowników przedszkola: niezwykle pomocna, opiekuńcza, troskliwa w stosunku do dzieci.

 

Pomoc kuchenna:

Iwona Kaminiecka