Kadra

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz panie z doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Dyrektor:

mgr Małgorzata Borowicz – nauczyciel dyplomowany

Wykształcenie:

 • Studia magisterskie – kierunek: Pedagogika, specjalizacja: Poradnictwo pedagogiczne; Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • Studia podyplomowe – kierunek:  Wychowanie przedszkolne; Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • Studia podyplomowe – kierunek: Zarządzanie placówkami oświatowymi; Uniwersytet Adama Mickiewicza
 • Studia podyplomowe – kierunek: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)
 • Studia podyplomowe – kierunek: Edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera
 • Studia podyplomowe – kierunek: Diagnoza, rewalidacja i terapia pedagogiczna
 • Studia podyplomowe – kierunek: Logopedia z neurologopedią

Ukończone szkolenia, kursy:

 • Metoda Dobrego Startu w edukacji przedszkolnej
 • Metoda Projektu w edukacji przedszkolnej
 • Budowanie środowiska uczenia się języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym
 • Integracja dla edukacji. Nauka kodowania i programowania w przedszkolu i szkole podstawowej. Placówka w XXI wieku – tradycja i nowoczesność
 • Teatr w katechezie
 • Literatura uczy, bawi, wychowuje
 • Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki
 • Akademia Otwartego Umysłu – Prawo Oświatowe w praktyce
 • Matematyka już w przedszkolu
 • Rozwój biologiczny, poznawczy i emocjonalny dzieci w świetle nowej podstawy programowej
 • Ocena pracy dyrektora przedszkola
 • Sprawozdanie z nadzoru
 • Nadzór pedagogiczny
 • Roczny plan pracy przedszkola zgodny z kierunkami polityki oświatowej państwa
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu
 • Podnoszenie jakości udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu niepublicznym
 • Rozszerzona rzeczywistość w edukacji przedszkolnej z wykorzystaniem robota Botzees
 • Freblowskie podróże matematyczne – zabawy, które inspirują, a nie blokują
 • Praktyczne wykorzystanie pedagogiki freblowskiej w edukacji przedszkolnej
 • „Zielona godzina” – co godzina w naturze może dać dziecku? Teoria i praktyka –  z Projektu Caritas Laudato si’
 • Szczególne techniki motywowania, wspierania i rozwoju osobistego, a także treningu umiejętności prospołecznych i radzenia sobie z emocjami
 • Dziecko jest dzieckiem. Krajowy dialog na temat promowania dostępnej i włączającej edukacji
 • Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Wspólna praca, najlepsze rozwiązania
 • Logosensoryka
 • Nowatorskie formy współpracy z rodzicami

….. oraz wiele innych.

 

Nauczyciele:

mgr Agnieszka Kula – nauczyciel mianowany

Wykształcenie:

 • studia licencjackie, kierunek: Pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyką
 • studia magisterskie, kierunek: Pedagogika, specjalność Pedagogika społeczna
 • studia podyplomowe, kierunek: Logopedia

Ukończone szkolenia, kursy:

 • ,,Ech muzyka, muzyka, muzyka…”
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w praktyce
 • Metody aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss
 • Słowne i matematyczne zabawy dydaktyczne
 • Arteterapia jako narzędzie wspierania pracy wychowawczej w przedszkolu
 • Doskonalący kurs języka angielskiego przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Nauka kodowania i programowania w przedszkolu i w szkole podstawowej. Placówka w XXI wieku- tradycja i nowoczesność
 • Umiejętność rozpoznawania symptomów dziecka zaniedbanego, krzywdzonego, wykorzystywanego seksualnie
 • Metoda Dobrego Startu jako system ćwiczeń wspomagających rozwój psychomotoryczny dzieci w wieku przedszkolnym
 • Podstawy tworzenia ruchu i choreografii
 • Sztuka komunikowania się w przedszkolu
 • Melorytmiczna koncepcja wspomagająca naukę czytania
 • Pozytywna dyscyplina i wiele innych

 

 

mgr Monika Bąk – Bednarz – nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • Studia licencjackie – kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z dydaktyką języka angielskiego.
 • Studia magisterska – kierunek: Pedagogika, specjalność: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Ukończone szkolenia, kursy:

 • „Asertywność i empatia w pracy z rodzicami”
 • „Ochrona danych osobowych”
 • „Przemoc w rodzinie”
 • „Kurs z zakresu pierwszej pomocy”
 • „Logogłoski”- ćwiczenia i zabawy logopedyczne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek,
 • „Melorytmiczna koncepcja wspomagająca naukę czytania-muzykę słyszmy, litery widzimy”,
 • „Pozytywna Dyscyplina w przedszkolu”
 • „Daltońskie wędrówki-czyli jak wprowadzić plan daltoński w przedszkolu”

 

 

mgr Paula Frąckowiak – nauczyciel kontraktowy

Wykształcenie:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – studia magisterskie, kierunek: Teologia, specjalność: Katechetyczno-pastoralna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – studia licencjackie, kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – studia uzupełniające magisterskie, kierunek: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Ukończone szkolenia, kursy:

 • Logosensoryka
 • Zadania pedagoga specjalnego w przedszkolu i szkole w świetle nowych przepisów
 • Metody Montessori. Wychowanie wg zasad Marii Montessori
 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówkach oświatowych
 • Wykorzystanie chusty animacyjnej podczas zajęć w grupie przedszkolne
 • Wio, koniku, ruszaj z nami – łatwe tańce z piosenkami
 • Teatr Kamishibai na katechezie
 • Ćwiczenia gimnastyczne metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

mgr Aldona Tuszyńska – nauczyciel dyplomowany

 

mgr Marta Skotarczak – nauczyciel początkujący

Wykształcenie:

 • Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pedagogika- Wychowanie przedszkole i nauczanie początkowe  – studia licencjackie
 • Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zarzadzanie oświatą, studia magisterskie

Ukończone szkolenia, kursy:

 • Logosensoryka

lic. Roksana Białasz – nauczyciel początkujący

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pedagogika – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, studia licencjackie

Ukończone szkolenia, kursy:

 •  Sensopsoty – zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka w oparciu o teorię Integracji Sensorycznej
 • Jak prowadzić zebrania i spotkania z rodzicami
 • Kurs pierwszej pomocy: Sytuacje zagrażające życiu dziecka
 •  Cztery kroki do lepszej relacji z innymi
 •  Rozwijanie kompetencji dydaktyczno – wychowawczych w formie on -line
 •  ABC pracy z rodzicami dziecka niegrzecznego – czyli jakiego?
 •  Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Trudności w przestrzeni edukacyjnej dziecka
 • Kurs na wychowawcę wypoczynku
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy”
 • Logosensoryka

 

mgr Grażyna Skupińska – Fromm – nauczyciel współorganizujący

Wykształcenie:

 • Studia licencjackie- Pedagogika Specjalna- Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu
 • Studia magisterskie – Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza i praca z rodziną, UAM
 • Studia podyplomowe – Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Kursy i szkolenia:

 •  Niezbędnik nauczyciela wspomagającego
 •  Wykorzystanie elementów TUS na zajęciach rewalidacyjnych
 •  Zajęcia rewalidacyjne- planowanie indywidualnego wsparcia dziecka. Jak to zrobić dobrze?
 • Kompetentny nauczyciel kluczem do innowacyjnej szkoły. Jak nauczać zdalnie
 • Pozytywna dyscyplina w klasie
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza-terapia-masaż
 • Sensoplastyka- Wstęp
 • Wspieranie nauczyciela w sytuacjach trudnych w kontakcie/pracy  z dzieckiem z niepełnosprawnością
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne- I stopnia
 • Makaton –  I stopnia
 • Metoda Marii Montessori- kurs podstawowy
 • Logosensoryka

 

Pomoce nauczycielek:

Violetta Szymanowska

Anna Brych

 

Pomoc kuchenna:

Iwona Kaminiecka