Kadra

W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz panie z doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Dyrektor:

mgr Małgorzata Borowicz

Wykształcenie:

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza – studia magisterskie  – kierunek: pedagogika, specjalizacja: poradnictwo pedagogiczne;
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza – studia podyplomowe – kierunek:  wychowanie przedszkolne
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza – studia podyplomowe – kierunek: zarządzanie placówkami oświatowymi

Ukończone szkolenia, kursy:

 • Metoda Dobrego Startu w edukacji przedszkolnej,
 • Metoda Projektu w edukacji przedszkolnej,
 • Budowanie środowiska uczenia się języków obcych dzieci w wieku przedszkolnym
 • Integracja dla edukacji. Nauka kodowania i programowania w przedszkolu i szkole podstawowej. Placówka w XXI wieku – tradycja i nowoczesność.
 • Teatr w katechezie
 • Literatura uczy, bawi, wychowuje.
 • Organizacja nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły/placówki.
 • Akademia Otwartego Umysłu – Prawo Oświatowe w praktyce.
 • Matematyka już w przedszkolu.
 • Rozwój biologiczny, poznawczy i emocjonalny dzieci w świetle nowej podstawy programowej
 • Nowatorskie formy współpracy z rodzicami.

….. oraz wiele innych.

 

Nauczyciele:

mgr Agnieszka Kula

Wykształcenie:

 • studia licencjackie: kierunek Pedagogika, specjalność Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z muzyką
 • studia magisterskie: kierunek Pedagogika, specjalność Pedagogika społeczna
 • studia podyplomowe: Logopedia

Ukończone kursy:

 • ,,Ech muzyka, muzyka, muzyka…”
 • Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w praktyce
 • Metody aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss
 • Słowne i matematyczne zabawy dydaktyczne
 • Arteterapia jako narzędzie wspierania pracy wychowawczej w przedszkolu
 • Doskonalący kurs języka angielskiego przygotowujący do nauczania języka angielskiego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym
 • Nauka kodowania i programowania w przedszkolu i w szkole podstawowej. Placówka w XXI wieku- tradycja i nowoczesność
 • Umiejętność rozpoznawania symptomów dziecka zaniedbanego, krzywdzonego, wykorzystywanego seksualnie
 • Metoda Dobrego Startu jako system ćwiczeń wspomagających rozwój psychomotoryczny dzieci w wieku przedszkolnym
 • Podstawy tworzenia ruchu i choreografii
 • Sztuka komunikowania się w przedszkolu
 • Melorytmiczna koncepcja wspomagająca naukę czytania
 • Pozytywna dyscyplina i wiele innych

 

 

mgr Monika Bąk – Bednarz 

Wykształcenie:

 • Studia licencjackie – kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z dydaktyką języka angielskiego.
 • Studia magisterska – kierunek: Pedagogika, specjalność: Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Szkolenia/kursy:

 • „Asertywność i empatia w pracy z rodzicami”
 • „Ochrona danych osobowych”
 • „Przemoc w rodzinie”
 • „Kurs z zakresu pierwszej pomocy”
 • „Logogłoski”- ćwiczenia i zabawy logopedyczne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek,
 • „Melorytmiczna koncepcja wspomagająca naukę czytania-muzykę słyszmy, litery widzimy”,
 • „Pozytywna Dyscyplina w przedszkolu”
 • „Daltońskie wędrówki-czyli jak wprowadzić plan daltoński w przedszkolu”

Wolontariat:

 • „Zdrowa Rodzina”- opieka nad dziećmi pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi intelektualnie.
 • Współpraca z Fundacją „Świadoma Rodzina”

 

 

mgr Paula Frąckowiak

Wykształcenie:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – studia magisterskie kierunek: Teologia, specjalność: Katechetyczno-pastoralna;

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – studia licencjackie kierunek: Pedagogika, specjalność: Edukacja Elementarna i Terapia Pedagogiczna;

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – studia uzupełniające magisterskie kierunek: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe.

Ukończone szkolenia, kursy:

Kurs: „Ćwiczenia gimnastyczne metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”

Szkolenie: „Teatr Kamishibai na katechezie”

Warsztat: „Wio, koniku, ruszaj z nami – łatwe tańce z piosenkami”

Kurs: „Wykorzystanie chusty animacyjnej podczas zajęć w grupie przedszkolnej”

Szkolenie: „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówkach oświatowych”

Kurs: „Metody Montessori. Wychowanie wg zasad Marii Montessori”

Szkolenie: „Zadania pedagoga specjalnego w przedszkolu i szkole w świetle nowych przepisów”

mgr Aldona Tuszyńska

 

mgr Marta Skotarczak
Wykształcenie:

 • Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pedagogika- Wychowanie przedszkole i nauczanie początkowe  – studia licencjackie
 • Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zarzadzanie oświatą, studia magisterskie

lic. Roksana Białasz

Wykształcenie:
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Pedagogika – wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe, studia licencjackie

 Kursy:

 • Warsztaty: Sensopsoty – zabawy i ćwiczenia wspomagające rozwój dziecka w oparciu o teorię Integracji Sensorycznej
 • Szkolenie : Jak prowadzić zebrania i spotkania z rodzicami
 • Kurs pierwszej pomocy: ,,Sytuacje zagrażające życiu dziecka”
 • Warsztaty: ,,Cztery kroki do lepszej relacji z innymi”,
 • Szkolenie: ,,Rozwijanie kompetencji dydaktyczno – wychowawczych w formie on -line”
 • Szkolenie: ,,ABC pracy z rodzicami dziecka niegrzecznego – czyli jakiego?”
 • Certyfikat: Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Trudności w przestrzeni edukacyjnej dziecka”
 • Kurs: Kurs na wychowawcę wypoczynku
 • Certyfikat: Ogólnopolski Projekt Edukacyjny ,,Wróbelka Elemelka poznajemy, z nim przygody dzielić chcemy”

mgr Aldona Tuszyńska

Grażyna Skupińska – Fromm
nauczyciel współorganizujący

Wykształcenie:

Studia licencjackie- Pedagogika Specjalna- Oligofrenopedagogika z terapią autyzmu.

Studia magisterskie – Pedagogika Opiekuńczo- Wychowawcza i praca z rodziną, UAM.

Studia podyplomowe – Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe.

Kursy i szkolenia:

–  „ Niezbędnik nauczyciela wspomagającego”.

–  „ Wykorzystanie elementów TUS na zajęciach rewalidacyjnych”.

–  „Zajęcia rewalidacyjne- planowanie indywidualnego wsparcia dziecka. Jak to zrobić dobrze?”

– „Kompetentny nauczyciel kluczem do innowacyjnej szkoły. Jak nauczać zdalnie”

– „Pozytywna dyscyplina w klasie”

– „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia. Diagnoza-terapia-masaż.”

–  „Sensoplastyka- Wstęp”

– „Wspieranie nauczyciela w sytuacjach trudnych w kontakcie/pracy  z dzieckiem z niepełnosprawnością”

– „Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”- I stopnia,

–  „Makaton” –  I stopnia,

– „Metoda Marii Montessori”- kurs podstawowy

 

Pomoce nauczycielek:

Violetta Szymanowska

Anna Brych

 

Pomoc kuchenna:

Iwona Kaminiecka