Opłaty

Rok szkolny 2022- 2023 r.:

Wariant A –  pobyt całodzienny
CZESNE:

 • opłata stała – pobyt całodzienny –  185 zł miesięcznie +30zł zajęcia rytmiczno-taneczne+12zł gimnastyka+ 19 zł przedstawienia teatralne, wycieczki = 246zł/ m-c
 • opłata za drugie  i kolejne dziecko w przedszkolu – pobyt całodzienny – 145 zł miesięcznie +30zł zajęcia rytmiczno-taneczne+12zł gimnastyka+ 19 zł przedstawienia teatralne, wycieczki = 206 zł/m-c
 • opłata za wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, napoje do wszystkich posiłków) – 14 zł dziennie
Wariant B  – pobyt skrócony w godzinach pomiędzy 7.30 a 13.00

(ilość miejsc ograniczona !)

CZESNE:

 • opłata stała – pobyt skrócony (od godziny 7.30 do godziny 13) –  0 zł miesięcznie +30zł zajęcia rytmiczno-taneczne+12zł gimnastyka+ 19 zł przedstawienia teatralne, wycieczki = 61 zł/m-c
 • opłata za drugie i   kolejne  dziecko w przedszkolu – pobyt skrócony (od godziny 7.30 do godziny 13) – 0zł miesięcznie +24 zł zajęcia rytmiczno-taneczne+10 zł gimnastyka+ 19 zł przedstawienia teatralne, wycieczki = 61 zł/m-c
 • opłata za wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy, napoje do wszystkich posiłków) – 13 zł dziennie

W ramach czesnego oferujemy:

(z uwagi na obostrzenia związane z epidemią niektóre z zajęć mogą zostać zawieszone  – wtedy opłata za dane zajęcia nie jest naliczana)

Religia  (1 x w tygodniu)
Język angielski  (5 x w tygodniu po 18 min lub 3 x w tygodniu 30 min)
Programowanie, Warsztaty plastyczne, kulinarne, muzyczne,  itp.   Laboratorium Bystrego Przedszkolaka, LogoSensoryka
prowadzone przez nauczycieli
 (4 x w miesiącu)
Profilaktyka wad wymowy  (1 x w tygodniu)
Logopedia indywidualna (1 x w tygodniu) dla dzieci wymagających pomocy logopedycznej
Gimnastyka korekcyjna (1 x w tygodniu)
Zajęcia rytmiczno-taneczne  (2 x w tygodniu)
Przedstawienia, koncerty, wycieczki
Psycholog według potrzeb
Terapeuta pedagogiczny według potrzeb
 

Zajęcia dla chętnych (nieobowiązkowe):

Balet 40 zł/m-c (1 x w tygodniu) dla chętnych
Możliwość organizacji innych zajęć dodatkowych np. robotyka, karate itp. jeśli zbierze się odpowiednia liczba dzieci

Rok szkolny 2023- 2024 r.
Szanowni Państwo,
 od kilku lat staramy się aby ceny naszej oferty pozostawały na zbliżonym poziomie. Opłata stała nie została podniesiona od 2020 roku do końca roku szkolnego 2022/2023.

Tak samo jak inne firmy, także nasze przedszkole mierzy się z negatywnymi skutkami dynamicznie zmieniającej się sytuacji geopolitycznej oraz makroekonomicznej. Trwająca wojna w Ukrainie i związane z nią ograniczenia oraz sankcje spowodowały wzrost wielu kosztów.
Pomimo, iż dokładamy wszelkich starań, aby zminimalizować wpływ ponoszonych kosztów na ceny naszych usług, zostaliśmy zmuszeni do ich aktualizacji. Cennik obowiązujący od 1.09.2023 roku znajduje się w tabeli poniżej.
W obliczu tych nadzwyczajnych okoliczności liczymy na Państwa zrozumienie i  dobrą współpracę.

Wariant A –  pobyt całodzienny
CZESNE:

 • opłata stała – pobyt całodzienny –  225 zł miesięcznie +36 zł zajęcia rytmiczno-taneczne+21 zł gimnastyka+ 20 zł przedstawienia teatralne, wycieczki = 302 / m-c
 • opłata za drugie  i kolejne dziecko w przedszkolu – pobyt całodzienny – 185 zł miesięcznie +36 zł zajęcia rytmiczno-taneczne+ 21 zł gimnastyka+ 20 zł przedstawienia teatralne, wycieczki = 262 zł/m-c
 • opłata za wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, napoje do wszystkich posiłków) – 16 zł dziennie
Wariant B  – pobyt skrócony w godzinach pomiędzy 7.30 a 13.00

ilość miejsc ograniczona!

CZESNE:

 • opłata stała – pobyt skrócony (od godziny 7.30 do godziny 13) –  40 zł miesięcznie +36zł zajęcia rytmiczno-taneczne+ 21 zł gimnastyka+ 20 zł przedstawienia teatralne, wycieczki = 117 zł/m-c
 • opłata za drugie i   kolejne  dziecko w przedszkolu – pobyt skrócony (od godziny 7.30 do godziny 13) – 40  miesięcznie +36 zł zajęcia rytmiczno-taneczne+21 zł gimnastyka+ 20 zł przedstawienia teatralne, wycieczki = 117 zł/m-c
 • opłata za wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy, napoje do wszystkich posiłków) – 15 zł dziennie

W ramach czesnego oferujemy:

 

Religia  (1 x w tygodniu)
Język angielski  (5 x w tygodniu po 18 min lub 3 x w tygodniu 30 min)
Programowanie, warsztaty plastyczne, kulinarne, muzyczne,  itp.   Laboratorium Bystrego Przedszkolaka, LogoSensoryka
prowadzone przez nauczycieli
 (4 x w miesiącu)
Profilaktyka wad wymowy  (1 x w tygodniu)
Logopedia indywidualna (1 x w tygodniu) dla dzieci wymagających pomocy logopedycznej
Gimnastyka korekcyjna (1 x w tygodniu)
Zajęcia rytmiczno-taneczne  (2 x w tygodniu)
Przedstawienia, koncerty, wycieczki
Psycholog według potrzeb
Terapeuta pedagogiczny według potrzeb
Pedagog specjalny według potrzeb
Zajęcia dla chętnych (nieobowiązkowe):
Karate 78 zł/m-c (1 x w tygodniu) dla chętnych
Balet 53 zł/m-c (1 x w tygodniu) dla chętnych
Możliwość organizacji innych zajęć dodatkowych np. robotyka, itp. jeśli zbierze się odpowiednia liczba dzieci

ODPISY – zwrot pieniędzy za wyżywienie w czasie nieobecności dziecka odbywa się w następnym miesiącu rozliczeniowym (np. za nieobecność dziecka w marcu zwrot nastąpi w kwietniu).

Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi za czas nieobecność dziecka.

Wyjątkiem jest nieobecność dziecka w przedszkolu dłuższa niż 14 dni kalendarzowych (w ciągłości) spowodowanej pobytem w szpitalu lub sanatorium potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim w wysokości 1/22 miesięcznej opłaty (tj. 100%) za każdy dzień nieobecności.

Numer konta


Opłaty za przedszkole
należy uiszczać do 15 – go dnia każdego miesiąca na następujący rachunek bankowy:

Caritas Poznańska
56 1020 4027 0000 1502 0763 8606