Opłaty

Rok szkolny 2022- 2023 r.:

Wariant A –  pobyt całodzienny
CZESNE:

  • opłata stała – pobyt całodzienny –  185 zł miesięcznie +30zł zajęcia rytmiczno-taneczne+12zł gimnastyka+ 19 zł przedstawienia teatralne, wycieczki = 246zł/ m-c
  • opłata za drugie  i kolejne dziecko w przedszkolu – pobyt całodzienny – 145 zł miesięcznie +30zł zajęcia rytmiczno-taneczne+12zł gimnastyka+ 19 zł przedstawienia teatralne, wycieczki = 206 zł/m-c
  • opłata za wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, napoje do wszystkich posiłków) – 14 zł dziennie
Wariant B  – pobyt skrócony w godzinach pomiędzy 7.30 a 13.00

(ilość miejsc ograniczona – pierwszeństwo:  dzieci z  rodzin wielodzietnych, rodziców samotnie wychowujących, rodziców niepełnosprawnych)

CZESNE:

  • opłata stała – pobyt skrócony (od godziny 7.30 do godziny 13) –  0 zł miesięcznie +30zł zajęcia rytmiczno-taneczne+12zł gimnastyka+ 19 zł przedstawienia teatralne, wycieczki = 61 zł/m-c
  • opłata za drugie i   kolejne  dziecko w przedszkolu – pobyt skrócony (od godziny 7.30 do godziny 13) – 0zł miesięcznie +24 zł zajęcia rytmiczno-taneczne+10 zł gimnastyka+ 19 zł przedstawienia teatralne, wycieczki = 61 zł/m-c
  • opłata za wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy, napoje do wszystkich posiłków) – 13 zł dziennie

W ramach czesnego oferujemy:

(z uwagi na obostrzenia związane z epidemią niektóre z zajęć mogą zostać zawieszone  – wtedy opłata za dane zajęcia nie jest naliczana)

Religia  (1 x w tygodniu)
Język angielski  (5 x w tygodniu po 18 min lub 3 x w tygodniu 30 min)
Programowanie, Warsztaty plastyczne, kulinarne, muzyczne,  itp.   Laboratorium Bystrego Przedszkolaka, LogoSensoryka
prowadzone przez nauczycieli
 (4 x w miesiącu)
Profilaktyka wad wymowy  (1 x w tygodniu)
Logopedia indywidualna (1 x w tygodniu) dla dzieci wymagających

pomocy logopedycznej

Gimnastyka korekcyjna (1 x w tygodniu)
Zajęcia rytmiczno-taneczne  (2 x w tygodniu)
Przedstawienia, koncerty, wycieczki
Psycholog według potrzeb
Terapeuta pedagogiczny według potrzeb
 

Zajęcia dla chętnych (nieobowiązkowe):

Balet 40 zł/m-c (1 x w tygodniu) dla chętnych
Możliwość organizacji innych zajęć dodatkowych np. robotyka, karate itp. jeśli zbierze się odpowiednia liczba dzieci

ODPISY – zwrot pieniędzy za wyżywienie w czasie nieobecności dziecka odbywa się w następnym miesiącu rozliczeniowym (np. za nieobecność dziecka w marcu zwrot nastąpi w kwietniu).

Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi za czas nieobecność dziecka.

Wyjątkiem jest nieobecność dziecka w przedszkolu dłuższa niż 14 dni kalendarzowych (w ciągłości) spowodowanej pobytem w szpitalu lub sanatorium potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim w wysokości 1/22 miesięcznej opłaty (tj. 100%) za każdy dzień nieobecności.

Numer konta


Opłaty za przedszkole
należy uiszczać do 15 – go dnia każdego miesiąca na następujący rachunek bankowy:

Caritas Poznańska
56 1020 4027 0000 1502 0763 8606