Rok szkolny 2024- 2025 r.

Wariant A –  pobyt całodzienny
CZESNE:

 • opłata stała za pierwsze dziecko = 340 zł/ m-c

 

 • opłata za drugie  i kolejne dziecko w przedszkolu = 300 zł/m-c

 

 • opłata za wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, napoje do wszystkich posiłków) = 18 zł dziennie

 

Wariant B  – pobyt skrócony w godzinach pomiędzy 7.30 a 13.00

ilość miejsc ograniczona!

CZESNE:

 • opłata stała za pierwsze dziecko (od godziny 7.30 do godziny 13)  = 150 zł/m-c

 

 • opłata za drugie i   kolejne  dziecko w przedszkolu – pobyt skrócony (od godziny 7.30 do godziny 13) = 150 zł/m-c

 

 • opłata za wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy, napoje do wszystkich posiłków) = 17 zł dziennie

 

W ramach czesnego oferujemy:

Religia  1 x w tygodniu
Język angielski  5 x w tygodniu po 18 min lub 3 x w tygodniu 30 min
Warsztaty prowadzone przez nauczycieli  4 x w miesiącu
Profilaktyka wad wymowy  1 x w tygodniu
Logopedia indywidualna 1 x w tygodniu dla dzieci wymagających pomocy logopedycznej
Gimnastyka korekcyjna/ ogólnorozwojowa 1 x w tygodniu
Zajęcia rytmiczno-taneczne  2 x w tygodniu
Przedstawienia, koncerty, wycieczki  według harmonogramu
Psycholog – zajęcia grupowe
Psycholog – zajęcia indywidualne według potrzeb
1 x w tygodniu
1 x w tygodniu
Terapeuta pedagogiczny według potrzeb 1 x w tygodniu
Pedagog specjalny według potrzeb 1 x w tygodniu
Zajęcia dodatkowe dla chętnych (nieobowiązkowe organizowane po godzinie 15):
Karate 90 zł/m-c  1 x w tygodniu dla chętnych
Balet 60 zł/m-c  1 x w tygodniu dla chętnych
Możliwość organizacji innych zajęć dodatkowych np. robotyka, itp. jeśli zapisanych zostanie odpowiednia liczba dzieci

Opłaty

Rok szkolny 2023- 2024 r.

Wariant A –  pobyt całodzienny
CZESNE:

 • opłata stała – pobyt całodzienny =  225 zł miesięcznie +36 zł zajęcia rytmiczno-taneczne+21 zł gimnastyka+ 20 zł przedstawienia teatralne, wycieczki = 302 / m-c
 • opłata za drugie  i kolejne dziecko w przedszkolu – pobyt całodzienny = 185 zł miesięcznie +36 zł zajęcia rytmiczno-taneczne+ 21 zł gimnastyka+ 20 zł przedstawienia teatralne, wycieczki = 262 zł/m-c
 • opłata za wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, napoje do wszystkich posiłków) = 16 zł dziennie
Wariant B  – pobyt skrócony w godzinach pomiędzy 7.30 a 13.00

ilość miejsc ograniczona!

CZESNE:

 • opłata stała – pobyt skrócony (od godziny 7.30 do godziny 13) =  40 zł miesięcznie +36zł zajęcia rytmiczno-taneczne+ 21 zł gimnastyka+ 20 zł przedstawienia teatralne, wycieczki = 117 zł/m-c
 • opłata za drugie i   kolejne  dziecko w przedszkolu – pobyt skrócony (od godziny 7.30 do godziny 13) = 40  miesięcznie +36 zł zajęcia rytmiczno-taneczne+21 zł gimnastyka+ 20 zł przedstawienia teatralne, wycieczki = 117 zł/m-c
 • opłata za wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy, napoje do wszystkich posiłków) – 15 zł dziennie

W ramach czesnego oferujemy:

 

Religia  (1 x w tygodniu)
Język angielski  (5 x w tygodniu po 18 min lub 3 x w tygodniu 30 min)
Programowanie, warsztaty plastyczne, kulinarne, muzyczne itp.
prowadzone przez nauczycieli
 (4 x w miesiącu)
Profilaktyka wad wymowy  (1 x w tygodniu)
Logopedia indywidualna (1 x w tygodniu) dla dzieci wymagających pomocy logopedycznej
Gimnastyka korekcyjna (1 x w tygodniu)
Zajęcia rytmiczno-taneczne  (2 x w tygodniu)
Przedstawienia, koncerty, wycieczki
Psycholog według potrzeb
Terapeuta pedagogiczny według potrzeb
Pedagog specjalny według potrzeb
Zajęcia dla chętnych (nieobowiązkowe):
Karate 78 zł/m-c (1 x w tygodniu) dla chętnych
Balet 53 zł/m-c (1 x w tygodniu) dla chętnych
Możliwość organizacji innych zajęć dodatkowych np. robotyka, itp. jeśli zbierze się odpowiednia liczba dzieci

ODPISY – zwrot pieniędzy za wyżywienie w czasie nieobecności dziecka odbywa się w następnym miesiącu rozliczeniowym (np. za nieobecność dziecka w marcu zwrot nastąpi w kwietniu).

Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi za czas nieobecność dziecka.

Wyjątkiem jest nieobecność dziecka w przedszkolu dłuższa niż 14 dni kalendarzowych (w ciągłości) spowodowanej pobytem w szpitalu lub sanatorium potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim w wysokości 1/22 miesięcznej opłaty (tj. 100%) za każdy dzień nieobecności.

Numer konta


Opłaty za przedszkole
należy uiszczać do 15 – go dnia każdego miesiąca na następujący rachunek bankowy:

Caritas Poznańska
56 1020 4027 0000 1502 0763 8606