Słoneczka

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 5 i 6  letnie.

Chętnie podejmujemy różnorodne działania organizowane przez nauczycielki. Słoneczka dbają o ład i porządek w sali. Pobyt w przedszkolu, nowe koleżanki i koledzy to dobra okazja do nauki tolerancji, poszanowania praw innych. Sytuacje okazjonalne, propozycje dzieci, spacery, wycieczki, sprzyjają rozwijaniu zainteresowań. Po śniadaniu, gdy umyjemy ząbki, zaczynamy nasze zajęcia. Najbardziej lubimy: rysować, układać, spacerować, śpiewać i tańczyć. W liczeniu też jesteśmy dobrzy. Ćwiczymy swoją sprawność na zajęciach ruchowych i w ogrodzie przedszkolnym. Chętnie układamy puzzle i konstruujemy budowle z różnorodnych klocków. Przyjemnie jest chodzić do przedszkola, gdzie jest dużo dzieci i zawsze robimy coś ciekawego, czegoś nowego się dowiadujemy.


Co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy w czasie zabaw i zajęć w grupie starszej:

 • rozwijamy mowę, myślenie, spostrzegawczość, słuch fonematyczny
 • doskonalimy umiejętności samoobsługowe, sprawność manualną i fizyczną
 • poznajemy podstawowe prawa moralne np. nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe…
 • poznajemy liczby i cyfry
 • bierzemy udział w bardziej złożonych zabawach dydaktycznych
 • wykonujemy prace plastyczne różnymi technikami
 • wiele rozmawiamy o otaczającym nas świecie
 • uczymy się zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
 • chętnie uczestniczymy w zajęciach dodatkowych

 

Nauczycielki:

mgr Paula Frąckowiak
mgr Aldona Tuszyńska
mgr Agnieszka Kula
mgr Grażyna Skupińska- Fromm – nauczyciel współorganizujący
Pomoc nauczyciela:
Violetta Szymanowska

KWIECIEŃ

Tematy kompleksowe:

Tydzień I: „W świecie książek ”

Tydzień II: „Dbamy o naszą planetę”

Tydzień III: „Na wiosennej łące”

Tydzień IV: „Kto nam pomoże?”

 

Wybrane zamierzenia wychowawczo dydaktyczne:

 • Utrwalenie zasad prawidłowego korzystania z książek, kształtowanie nawyku czytania książek, kształtowanie właściwych nawyków podczas czytania/oglądania książek
 • Kształtowanie zachowań proekologicznych (nawyku segregowania odpadów, oszczędzania wody, energii), budowanie poczucia odpowiedzialności za naszą planetę
 • Utrwalenie wiedzy dotyczącej wiosennych roślin i ptaków, uwrażliwianie na otaczającą przyrodę, poznanie sposobów pomagania owadom
 • Wdrażanie do posługiwania się adresem, doskonalenie pamięci słuchowej, wyrabianie szacunku do pracy służb ratunkowych, poznanie nazw zawodów służb ratunkowych i numerów alarmowych
 • Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem podczas wykonywania prac plastycznych, rozwijanie umiejętności wielozmysłowego poznania otaczającego świata,
 • Poznanie kształtu liter: f, F; ł, Ł, zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, rozwijanie sprawności manualnej,
 •  Doskonalenie umiejętności przeliczania, porównywania oraz dokonywania innych czynności matematycznych.

 

Wiersz miesiąca:

 

„Żuk” Jan Brzechwa

 

Do biedronki przyszedł żuk.

W okieneczko puk-puk-puk.

Panieneczka widzi żuka:

„Czego pan tu u mnie szuka?”

Skoczył żuk jak polny konik,

Z galanterią zdjął melonik

I powiada: „Wstań, biedronko,,

Wyjdź, biedronko, przyjdź na słonko.

Wezmę ciebie aż na łączkę

I poproszę o twą rączkę”.

Oburzyła się biedronka:

„Niech pan tutaj się nie błąka,

Niech pan zmiata i  nie lata

I zostawi lepiej mnie,

Bo ja jestem piegowata,

A pan -nie!”

Powiedziała, co wiedziała

I czym prędzej odleciała.

Poleciała, a wieczorem

Ślub już brała z muchomorem,

Bo od środka aż po brzegi

Miał wspaniałe, wielkie piegi.

Stąd nauka jest dla żuka:

Żuk za żonę żuczki szuka.

 

Piosenka miesiąca:

„Wiosna na łące”

 1. Cyk–cyk! Kto tu cyka?

To piosenka jest świerszczyka.

Szuszu–szuszu – szumi trawa.

Tak mu trawa bije brawa!

 

Ref.: Wiosna, wiosna na łące!

Będzie przyjęcie i koncert!

Wiosna, wiosna na łące!

Będzie przyjęcie pachnące!

 

 1. Bzyk, bzyk! Kto tam bzyka?

Pszczoła osę dziś spotyka.

Razem z kwiatka się napiły.

Nie będziemy się kłóciły!

 

Ref.: Wiosna, wiosna …

 

 1. Kum! Kum! Kto tu skacze?

Pani Żaba, nie inaczej!

Zaraz wskoczy do bajora,

będzie śpiewać do wieczora.

 

Ref.: Wiosna, wiosna…

 

 1. Mig–mig – na skrzydełkach

miga kolorowa mgiełka.

To motyle dokazują

i nektarem się częstują.

 

Ref.: Wiosna, wiosna…

 

 1. Brzęk! Brzęk! To śpiew łąki.

Pszczoły, trzmiele, żuki, bąki

tu się wszyscy spotykają,

tutaj kwiatki zapylają.