Słoneczka

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 5 i 6  letnie.

Chętnie podejmujemy różnorodne działania organizowane przez nauczycielki. Słoneczka dbają o ład i porządek w sali. Pobyt w przedszkolu, nowe koleżanki i koledzy to dobra okazja do nauki tolerancji, poszanowania praw innych. Sytuacje okazjonalne, propozycje dzieci, spacery, wycieczki, sprzyjają rozwijaniu zainteresowań. Po śniadaniu, gdy umyjemy ząbki, zaczynamy nasze zajęcia. Najbardziej lubimy: rysować, układać, spacerować, śpiewać i tańczyć. W liczeniu też jesteśmy dobrzy. Ćwiczymy swoją sprawność na zajęciach ruchowych i w ogrodzie przedszkolnym. Chętnie układamy puzzle i konstruujemy budowle z różnorodnych klocków. Przyjemnie jest chodzić do przedszkola, gdzie jest dużo dzieci i zawsze robimy coś ciekawego, czegoś nowego się dowiadujemy.


Co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy w czasie zabaw i zajęć w grupie starszej:

  • rozwijamy mowę, myślenie, spostrzegawczość, słuch fonematyczny
  • doskonalimy umiejętności samoobsługowe, sprawność manualną i fizyczną
  • poznajemy podstawowe prawa moralne np. nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe…
  • poznajemy liczby i cyfry
  • bierzemy udział w bardziej złożonych zabawach dydaktycznych
  • wykonujemy prace plastyczne różnymi technikami
  • wiele rozmawiamy o otaczającym nas świecie
  • uczymy się zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
  • chętnie uczestniczymy w zajęciach dodatkowych

 

Nauczycielki:

mgr Natalia Goślińska
lic. Aleksandra Kruszona
Pomoc nauczyciela:
Violetta Szymanowska

Informacje dla Rodziców grupy Słoneczka

 

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc maj:

Tydzień 1 : Moja miejscowość, mój region
 rozwijanie mowy,
 wskazywanie różnic między miastem a wsią,
 obserwowanie zmian, jakie zaszły w najbliższej okolicy,
 poznawanie nazw pobliskich ulic,
 rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10,
 przedstawianie działań w zapisie,
 rozwijanie sprawności fizycznej,
 kształtowanie poczucia rytmu,
 rozwijanie umiejętności wokalnych,
 rozwijanie sprawności manualnej,
 zapoznanie z herbem swojej miejscowości,
 przygotowanie kącika regionalnego,
 zapoznanie z wyrobami rękodzielnictwa,
 poznawanie nazw wybranych, ginących zawodów,
 kształtowanie poczucia przynależności narodowej.
Tydzień 2: Moja ojczyzna
 rozwijanie mowy,
 poznawanie historii powstania Warszawy,
 rozwijanie sprawności manualnej,
 rozwijanie aktywności twórczej,
 porównywanie ilości płynów w dwóch różnych butelkach za pomocą wspólnej miary,
 poznawanie miary płynów,
 rozwijanie sprawności fizycznej,
 rozwijanie umiejętności wokalnych,
 kształtowanie poczucia rytmu,
 zapoznanie z wyglądem mapy Polski,
 zapoznanie z nazwami państw należących do UE,
 zachęcanie do przygotowywania prostych posiłków,
 określanie, jakie produkty potrzebne są do wykonania pizzy,
 zapoznanie z Hansem Christianem Andersenem – duńskim pisarzem.
Tydzień 3: Łąka w maju
 rozwijanie mowy,
 zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na łące oraz z rosnącymi tam roślinami,
 rozwijanie sprawności manualnej,
 dostrzeganie piękna majowej przyrody,
 zapoznanie z sześcianem,
 rozwijanie umiejętności szeregowania,
 rozwijanie sprawności fizycznej,
 reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne,
 rozwijanie umiejętności wokalnych,
 poznawanie budowy biedronki,
 obserwowanie roślin i zwierząt w naturalnym środowisku,
 zabawy na świeżym powietrzu,
 rozwijanie zainteresowania przyrodą,
 poznawanie nazw wybranych roślin zielnych.
Tydzień 4: Święto rodziców
 rozwijanie mowy,
 rozwijanie pamięci,
 rozwijanie sprawności manualnej,
 zachęcanie do sprawiania bliskim przyjemności,
 określanie wzrostu dzieci,
 porównywanie wzrostu dzieci,
 rozwijanie sprawności fizycznej,
 kształtowanie poczucia rytmu,
 rozwijanie umiejętności wykonywania pracy według instrukcji,
 rozwijanie słuchu fonematycznego,
 zachęcanie do sprawiania przyjemności innym,
 zachęcanie do wspólnej zabawy z rodzicami.
Wiersz:
Fryzjer (W. Chotomska)
Od poniedziałku aż do soboty,
fryzjer ma bardzo dużo roboty.
W poniedziałki – robi przedziałki,
we wtorki – strzyże kędziorki,
w środy – goli brody,
w czwartki, piątki i soboty
kręci paniom papiloty.
A gdy skończy się fryzjerski tydzień
fryzjer w niedzielę za miasto idzie.
Siada pod drzewkiem, w zielonym cieniu
i te piosenkę gra na grzebieniu.
Robię przedziałki – w poniedziałki,
strzygę kędziorki – we wtorki,
golę brody – we środy,
a kręcę paniom papiloty
we czwartki, piątki oraz soboty.
Piosenka:
ZoZi – Dziękuję Mamo! Dziękuję Tato!
Uczyliście mnie chodzić uczyliście mnie mówić
Jak się zachowywać
Jak zwracać się do ludzi
Ja mogę na Was liczyć
Wiem że mi pomożecie
Najlepszych mam rodziców
Na całym wielkim świecie
Dziękuje mamo dziękuje tato
Za każdą zimę za każde lato
Dziękuje mamo dziękuje tato
Za to że macie dla mnie czas
Bardzo kocham Was
Bardzo kocham Was
A najpiękniejsze chwilę
Są kiedy mnie tulicie
Dajecie mi buziaki
Idziemy tak przez życie
Co mogę dla Was zrobić
Jak mogę się odwdzięczyć
Jesteście w moim sercu
Będziecie w mej pamięci
Dziękuje mamo dziękuje tato
Za każdą zimę za każde lato
Dziękuje mamo dziękuje tato
Za to że macie dla mnie czas
Bardzo kocham Was
Bardzo kocham Was
Dziękuje mamo dziękuje tato
Za każdą zimę za każde lato
Dziękuje mamo dziękuje tato
Za to że macie dla mnie czas
Bardzo kocham Was
Bardzo kocham Was
Bardzo kocham Was
Bardzo kocham Was

Język angielski:

MIESIĄC TEMAT MIESIĄCA TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA I ZWROTY PIOSENKA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJ

 

 

 

 

 

 

 

ROAD SAFETY

 

 

 

Vehicles 1

 

 

 

·         Bike

·         Car

·         Bus

·         Boat

·         Plane

The whells on the bus

 

The whells on the bus go round and round.

Round an round. Round and round.

The whells on the bus go round and round . All day long.

 

The door on the bus goes open and shut.

Open and hut. Open and hut.

The door on the bus goes open and hut. All day long.

 

The baby on the bus goes wah, wah, wah.

Wah, wah, wah. Wah, wah, wah.

The baby on the bus goes wah, wah, wah. All day  long.

 

 

 

Vehicles 2

Green and light  

·         Green light

·         Red light

·         Go

·         Stop

Stop, wait, go…