Słoneczka

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 5 i 6  letnie.

Chętnie podejmujemy różnorodne działania organizowane przez nauczycielki. Słoneczka dbają o ład i porządek w sali. Pobyt w przedszkolu, nowe koleżanki i koledzy to dobra okazja do nauki tolerancji, poszanowania praw innych. Sytuacje okazjonalne, propozycje dzieci, spacery, wycieczki, sprzyjają rozwijaniu zainteresowań. Po śniadaniu, gdy umyjemy ząbki, zaczynamy nasze zajęcia. Najbardziej lubimy: rysować, układać, spacerować, śpiewać i tańczyć. W liczeniu też jesteśmy dobrzy. Ćwiczymy swoją sprawność na zajęciach ruchowych i w ogrodzie przedszkolnym. Chętnie układamy puzzle i konstruujemy budowle z różnorodnych klocków. Przyjemnie jest chodzić do przedszkola, gdzie jest dużo dzieci i zawsze robimy coś ciekawego, czegoś nowego się dowiadujemy.


Co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy w czasie zabaw i zajęć w grupie starszej:

 • rozwijamy mowę, myślenie, spostrzegawczość, słuch fonematyczny
 • doskonalimy umiejętności samoobsługowe, sprawność manualną i fizyczną
 • poznajemy podstawowe prawa moralne np. nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe…
 • poznajemy liczby i cyfry
 • bierzemy udział w bardziej złożonych zabawach dydaktycznych
 • wykonujemy prace plastyczne różnymi technikami
 • wiele rozmawiamy o otaczającym nas świecie
 • uczymy się zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
 • chętnie uczestniczymy w zajęciach dodatkowych

 

Nauczycielki:

mgr Paula Frąckowiak
mgr Aldona Tuszyńska
mgr Agnieszka Kula
mgr Grażyna Skupińska- Fromm – nauczyciel współorganizujący
Pomoc nauczyciela:
Violetta Szymanowska

LISTOPAD

Tematy kompleksowe:

Tydzień I: „Mała i duża ojczyzna”

Tydzień II: „W świecie wyobraźni”

Tydzień III: „Przygotowania do zimy”

Tydzień IV: „Nasze ciało”

 

Wybrane zamierzenia wychowawczo dydaktyczne:

 • poznanie pojęć: patriotyzm, ojczyzna, troska, poszerzanie słownika czynnego, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie wrażliwości, empatii, umiejętności nazywania uczuć i emocji
 • wprowadzenie pojęcia „wyobraźnia”, doskonalenie umiejętności wyrażania swoich myśli i uczuć słowami, rozwijanie wrażliwości zapachowej, nauka relaksacji, kształtowanie empatii
 • wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt i ich nawyków żywieniowych, poznanie budowy i zastosowania domku dla owadów, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem, wdrażanie do odpowiedzialności za przyrodę, budzenie wrażliwości na potrzeby zwierząt
 • poznanie części ciała i roli niektórych organów, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji, rozwijanie tężyzny fizycznej, zachęcanie do uważnego obserwowania swojego ciała
 • poznanie kształtu liter: m, M; t, T; y, Y; d, D, zachęcanie do nauki czytania, doskonalenie słuchu fonematycznego, dokonywania analizy sylabowej i głoskowej, rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozpoznawanie i pisanie cyfr: 4, 5, ćwiczenie aspektu kardynalnego i porządkowego liczby 4 i 5, rozwijanie umiejętności przeliczania, doskonalenie układania rytmów.

 

 

Wiersz miesiąca:

„Listopad”

Z drzew przy drodze,

W lesie, w sadzie

Lecą liście w listopadzie.

A liść każdy pozłocony.

-„Wkrótce zima” – kraczą wrony.

 

 

Piosenka miesiąca:

„W krainie figur”

Tu z wielokątów drewnianych – płot,

Z kół i trójkątów – na płocie kot.

A z jakich figur, kto mi podpowie,

mogliby powstać mali ludkowie?

 

Ref.: W krainie figur – wszystko jest proste.

Tu z prostokątów powstają mosty.

Słoneczne koło świeci na dachy,

grzejąc trójkąty z czerwonej blachy.

W domach z kwadratów okna otwarte,

a prosta linia wyznacza parter. (x2)

 

Koło to głowa, z trójkąta – dziób.

Brzuch – z prostokąta najlepiej zrób.

Trójkątne skrzydło, trójkątny ogon.

Co to? Już wszyscy odgadnąć mogą!

 

Ref.: W krainie figur – wszystko jest proste…

 

Dzyń, dzyń, czy słyszysz? Te koła dwa

w dal cię poniosą. Wyprawa trwa!

Dwa prostokąty tuż pod stopami

Śmiało, pedałuj! Droga przed nami!

 

Ref.: W krainie figur – wszystko jest proste…