Słoneczka

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 5 i 6  letnie.

Chętnie podejmujemy różnorodne działania organizowane przez nauczycielki. Słoneczka dbają o ład i porządek w sali. Pobyt w przedszkolu, nowe koleżanki i koledzy to dobra okazja do nauki tolerancji, poszanowania praw innych. Sytuacje okazjonalne, propozycje dzieci, spacery, wycieczki, sprzyjają rozwijaniu zainteresowań. Po śniadaniu, gdy umyjemy ząbki, zaczynamy nasze zajęcia. Najbardziej lubimy: rysować, układać, spacerować, śpiewać i tańczyć. W liczeniu też jesteśmy dobrzy. Ćwiczymy swoją sprawność na zajęciach ruchowych i w ogrodzie przedszkolnym. Chętnie układamy puzzle i konstruujemy budowle z różnorodnych klocków. Przyjemnie jest chodzić do przedszkola, gdzie jest dużo dzieci i zawsze robimy coś ciekawego, czegoś nowego się dowiadujemy.


Co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy w czasie zabaw i zajęć w grupie starszej:

 • rozwijamy mowę, myślenie, spostrzegawczość, słuch fonematyczny
 • doskonalimy umiejętności samoobsługowe, sprawność manualną i fizyczną
 • poznajemy podstawowe prawa moralne np. nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe…
 • poznajemy liczby i cyfry
 • bierzemy udział w bardziej złożonych zabawach dydaktycznych
 • wykonujemy prace plastyczne różnymi technikami
 • wiele rozmawiamy o otaczającym nas świecie
 • uczymy się zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
 • chętnie uczestniczymy w zajęciach dodatkowych

 

Nauczycielki:

mgr Natalia Goślińska
lic. Aleksandra Kruszona
Pomoc nauczyciela:
Violetta Szymanowska

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc październik:

 

Tydzień 1: Idzie jesień… przez ogród i sad

 

 • rozwijanie mowy,
 • rozpoznawanie owoców i warzyw za pomocą zmysłów,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej,
 • poznawanie litery o – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • wprowadzenie pojęć: spółgłoska, samogłoska,
 • poznawanie cech kwadratu,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie słuchu muzycznego,
 • reagowanie ruchem na ustalone sygnały,
 • rozwijanie umiejętności obserwowania,
 • rozpoznawanie i nazywanie warzyw,
 • poznawanie sposobów przygotowania warzyw i owoców na zimę.

 

Tydzień 2: Idzie jesień… do zwierząt

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie sposobów przygotowania się zwierząt do zimy,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • odkrywanie litery a – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • poznawanie zapasów wiewiórki,
 • poznawanie zapisu cyfrowego liczby 3,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie szybkiej reakcji na ustalony sygnał,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • orientowanie się w instrukcji,
 • odczuwanie i wytwarzanie dźwięków,
 • zachęcanie do uczestniczenia w zabawach badawczych,
 • rozwijanie narządów artykulacyjnych,
 • utrwalanie nazw ptaków odlatujących do ciepłych krajów.

 

Tydzień 3: Co z czego otrzymujemy

 • poznawanie właściwości fizycznych gliny i piasku,
 • zapoznanie z produktami otrzymywanymi z gliny i z piasku,
 • odkrywanie litery m – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej,
 • utrwalanie poznanych liter,
 • orientowanie się w schemacie ciała drugiej osoby,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie zwinności i szybkości,
 • rozwijanie pamięci muzycznej,
 • wyrabianie zdolności koncentracji podczas działania,
 • zachęcanie do wykonywania prostych potraw,
 • poznawanie sposobu otrzymywania sera,
 • poznawanie zwierząt: owcy i barana,
 • poznawanie pochodzenia wełny,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • poznawanie wyrobów z wełny,
 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie sposobu otrzymywania papieru,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Tydzień 4: Idzie jesień… z deszczem

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie pogody, która jest późną jesienią,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • poznawanie cech prostokąta,
 • utrwalanie poznanych figur,
 • rozwijanie gibkości i zwinności,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • poznawanie kolorów tęczy,
 • zwracanie uwagi na ubieranie się odpowiednio do pogody,
 • rozwijanie zainteresowania przyrodą nieożywioną,
 • poznawanie zjawisk przyrodniczych,
 • poznawanie procesu obiegu wody w przyrodzie,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

 

 

Piosenka:

 

Przedszkole – drugi dom”

 

 1. Gdy dzień wstaje i wita świat,
  ranną porą wstaję i ja.
  Mama pomaga ubierać się,
  do przedszkola prowadzi mnie.
  Ref.: Ja chodzę tam co dzień, obiadek dobry jem,
  a po spacerze w sali,
  wesoło bawię się.
  Kolegów dobrych mam,
  nie jestem nigdy sam
  Przedszkole drugim domem jest.II. Czasem rano trudno mi wstać,
  chciałoby się leżeć i spać.
  Lecz na mnie auto czeka, i miś,
  w co będziemy bawić się dziś?
  Ref.: Ja chodzę…III. Zamiast mamy, panią tu mam,
  bardzo dużo wierszyków znam.
  Śpiewam i tańczę, wesoło mi,
  i tak płyną przedszkolne dni.
  Ref.: Ja chodzę…

 

Wiersz:

 

Fragment wiersza A. Nosalskiego

O dwunastu braciach”

Idzie polami

rudy październik

i mgły rozwiesza

wśród pustych ściernisk.

 

Na koniec ziemię

ubieli szronem,

po czym odchodzi,

bardzo zmartwiony

Język angielski w październiku 2021:

MIESIĄC TEMAT MIESIĄCA TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA I ZWROTY
PAŹDZIERNIK AUTUMN COLOURS red, yellow, brown, green, pink, purple, orange, blue
AUTUMN CLOTHES Raincoat, umbrella, wellies, put on, Take off
WEATHER It’s windy, It’s raining
HAPPY BRITHDAY, CAKE, PRESENT Bear, brithday, cake, present
PIOSENKI I WIERSZE
If you’re happy happy happy clap your hands.

If you’re happy happy happy clap your hands.

If you’re happy happy happy clap your hands, clap your hands.

If you’re happy happy happy clap your hands.

If you’re angry angry angry stomp your feet.

If you’re angry angry angry stomp your feet.

If you’re angry angry angry stomp your feet, stomp your feet.

If you’re angry angry angry stomp your feet.

If you’re scared scared scared say, „Oh no!”

If you’re scared scared scared say, „Oh no!”

If you’re scared scared scared say, „Oh no!” Say, „Oh no!” If you’re scared scared scared say, „Oh no!”

If you’re sleepy sleepy sleepy take a nap.

If you’re sleepy sleepy sleepy take a nap.

If you’re sleepy sleepy sleepy take a nap, take a nap.

If you’re sleepy sleepy sleepy take a nap.

If you’re happy happy happy clap your hands.

If you’re happy happy happy clap your hands.

If you’re happy happy happy clap your hands, clap your hands.

If you’re happy happy happy clap your hands.