Słoneczka

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 5 i 6  letnie.

Chętnie podejmujemy różnorodne działania organizowane przez nauczycielki. Słoneczka dbają o ład i porządek w sali. Pobyt w przedszkolu, nowe koleżanki i koledzy to dobra okazja do nauki tolerancji, poszanowania praw innych. Sytuacje okazjonalne, propozycje dzieci, spacery, wycieczki, sprzyjają rozwijaniu zainteresowań. Po śniadaniu, gdy umyjemy ząbki, zaczynamy nasze zajęcia. Najbardziej lubimy: rysować, układać, spacerować, śpiewać i tańczyć. W liczeniu też jesteśmy dobrzy. Ćwiczymy swoją sprawność na zajęciach ruchowych i w ogrodzie przedszkolnym. Chętnie układamy puzzle i konstruujemy budowle z różnorodnych klocków. Przyjemnie jest chodzić do przedszkola, gdzie jest dużo dzieci i zawsze robimy coś ciekawego, czegoś nowego się dowiadujemy.


Co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy w czasie zabaw i zajęć w grupie starszej:

  • rozwijamy mowę, myślenie, spostrzegawczość, słuch fonematyczny
  • doskonalimy umiejętności samoobsługowe, sprawność manualną i fizyczną
  • poznajemy podstawowe prawa moralne np. nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe…
  • poznajemy liczby i cyfry
  • bierzemy udział w bardziej złożonych zabawach dydaktycznych
  • wykonujemy prace plastyczne różnymi technikami
  • wiele rozmawiamy o otaczającym nas świecie
  • uczymy się zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
  • chętnie uczestniczymy w zajęciach dodatkowych

 

Nauczycielki:
mgr Aneta Pawłowska
mgr Agnieszka Kula
Pomoc nauczyciela:
Anna Brych

ZAŁOŻENIA W GRUPIE ,,SŁONECZKA” NA MIESIĄC MAJ 2021

Cele ogólne:

Szybkie dodawanie i odejmowanie w pamięci.

Rozdzielanie po tyle samo. Przeliczanie w szerokim zakresie.

Uczenie się wielozmysłowe.

Niegraficzne odtwarzanie wzoru.

Ćwiczenia analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej.

Kodowanie ruchu za pomocą figur geometrycznych.

Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych.

Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor­ności.

Utrwalanie pojęć dotyczących kierunków w przestrzeni.

Utrwalanie poznanych liter i cyfr.

 

 STOKROTKA

Gdzie strumyk płynie z wolna,
Rozsiewa zioła maj,
Stokrotka rosła polna,
A nad nią szumiał gaj,
Stokrotka rosła polna,
A nad nią szumiał gaj,
Zielony gaj.

W tym gaju tak ponuro,
Że aż przeraża mnie,
Ptaszęta za wysoko,
A mnie samotnej źle,
Ptaszęta za wysoko,
A mnie samotnej źle,
samotnej źle.

Wtem harcerz idzie z wolna.
”Stokrotko witam cię,
Twój urok mnie zachwyca,
Czy chcesz być mą czy nie?”
„Twój urok mnie zachwyca,
Czy chcesz być mą czy nie?”
Czy nie, czy nie?

Stokrotka się zgodziła
I poszli w ciemny las,
A harcerz taki gapa
Że aż w pokrzywy wlazł,
A harcerz taki gapa
Że aż w pokrzywy wlazł
Po pas, po pas.

A ona, ona, ona,
Cóż biedna robić ma,
Nad gapą pochylona
I śmieje się: ha, ha,
Nad gapą pochylona
I śmieje się: ha, ha,
ha, ha, ha, ha.

Język angielski w kwietniu:

 

MIESIĄC TEMAT MIESIĄCA TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA I ZWROTY PIOSENKI I WIERSZE
 

 

 

 

 

 

 

 

KWIECIEŃ

 

 

 

 

 

IT’S SPRING!

It’s  spring! It’s warm, It’s Cloud, blue It’s spring

It’s spring, it’s spring.

It’s warm outside.

Let’s go to the park

And play on a slide.

It’s spring, it’s spting.

It’s cloud outside.

Let’s go to the park.

And play on a slide.

 

Numbers

One, two,

Put on shoe.

Three, four,

Put on more.

Five, six,

Do some kicks.

Seven, eight,

Now  we wait.

Nine, ten

-do it again!

 

Spring clothes

Cap, shorts, T-shirt, shoes
 

Let’s go to the park

 

Park, bench, on , under

 

 

It’s warm outside