Aniołki

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 3 i 4 letnie.

 • Codziennie uczestniczymy w zajęciach zorganizowanych przez nasze panie.
 • Uczymy się wierszy, piosenek, poznajemy nowe zabawy, uczymy się rysować kredkami, malować, lepić, wycinać czy liczyć.
 • Bardzo chętnie słuchamy bajek i opowiadań czytanych przez panią.
 • Wspólnie z naszymi starszymi kolegami bierzemy udział w uroczystościach przedszkolnych, a także poznajemy ludzi pracujących w różnych zawodach.


Co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy w czasie zabaw i zajęć w grupie najmłodszej:

 • Dochodzenie do samodzielności w ubieraniu i rozbieraniu się.
 • Nabywanie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupa,
 • Uczenie szacunku do rozmówcy.
 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 • Dokładne wskazywanie swojego miejsca zamieszkania, opowiadanie o swoim domu.
 • Ćwiczenie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Określenie kierunków w przestrzeni.
 • Wyodrębnianie w otoczeniu figur geometrycznych, tworzenie rytmicznych wzorów.
 • Tworzenie zbiorów przedmiotów, porównywanie liczebności.
 • Rozróżnianie dźwięków w tym instrumentów muzycznych.
 • Śpiewania oraz ilustrowania piosenek ruchem.
 • Wypowiadanie się na temat obrazków, układanie historii wydarzeń.
 • Zapamiętywanie wierszy.

Nauczycielki od 1.09.2021:
mgr Agnieszka Kula
mgr Monika Bąk – Bednarz
Pomoc nauczyciela:
Anna Brych

ZAMIERZENIA MAJ :

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
 • uświadomienie ważnej roli rodziców w życiu dziecka,
 • rozwijanie pamięci odtwórczej,
 • rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
 • zapoznanie z rolą mamy i taty w życiu dziecka,
 • rozwijanie pamięci i spostrzegawczości,
 • opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki,
 • wykonanie układu ruchowego do piosenki,
 • rozwijanie mowy oraz spostrzegawczości i logicznego myślenia,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie uwagi,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • poznawanie sposobów sprawiania rodzicom niespodzianek,
 • zachęcanie do przygotowywania niespodzianek dla rodziców,
 • zachęcanie do spędzania z rodzicami wolnego czasu,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.
 • rozwijanie wrażliwości zmysłów w bezpośrednim kontakcie z przyroda,
 • poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki,
 • zapoznanie z różnymi możliwościami spędzania czasu wolnego na łące w maju,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu czytanego przez N.,
 • poznanie melodii i tekstu nowej piosenki,
 • grupowanie przedmiotów według ustalonego kryterium,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • utrwalanie nazw kwiatów występujących na łące,
 • rozwijanie mowy,
 • przybliżanie dzieciom dóbr polskiej kultury,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej i sprawności manualnej,
 • wzbogacanie wiedzy na temat wybranych środowisk przyrodniczych,
 • usprawnianie narządów artykulacyjnych.
 • kształtowanie poczucia przynależności narodowej,
 • poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem świąt państwowych,
 • tworzenie prac plastycznych różnymi technikami,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie koncentracji uwagi i pamięci,
 • utrwalanie nazw i wyglądu symboli narodowych,
 • rozwijanie zdolności muzycznych poprzez słuchanie muzyki i śpiewu,
 • rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • utrwalanie umiejętności klasyfikowania według wybranej cechy,
 • zachęcanie do dbałości o odpowiednią postawę,
 • zapoznanie z legendą o Syrence,
 • poznawanie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie,
 • utrwalanie symboli narodowych,
 • utrwalanie wiadomości na temat Polski,
 • rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia,
 • przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego zachowania się w miejscach publicznych,
 • rozwijanie zainteresowania miejscem zamieszkania,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
 • przybliżanie wiadomości na temat polskich gór,
 • utrwalanie wiedzy na temat instrumentów perkusyjnych,
 • rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w rytm muzyki,
 • zwracanie uwagi na architekturę miejscowości zamieszkania,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • poznawanie cech charakterystycznych dla wsi i dla miasta,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej oraz myślenia logicznego,
 • rozwijanie umiejętności pracy w zespole,
 • wzbogacanie wiadomości na temat wybranych miast w Polsce,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności artykulacyjnej.

 

 

Piosenka „ Mama i Tata”

 

1.To moja mama jest,

Czy chcesz ją poznać też?

Ja kocham ją ,

A ona kocha mnie.

Ja kocham Ją ,

A mama kocha mnie.

2.A to mój tatuś jest,

On śpieszy ciągłe gdzieś.

Spraw ma ze sto.

Ja bardzo kocham go.

Spraw ma ze sto.

Ja bardzo kocham go.

3.A tutaj jestem ja

Ich synek tra la la

I dobrze wiem, że też kochają mnie,

I dobrze wiem, że też kochają mnie.

4.A tata z mamą to rodzice moi są.

Rodzice i ja, to jest rodzina ma.

Rodzice i ja, to jest rodzina ma.

 

 

Wiersz „Bukiet”

W moim bukiecie majowe kwiatki
zakwitły właśnie na ten Dzień Matki.
Małe wiązanki kokardką związane.
Niech żyją sto lat mamy kochane!

Język angielski :

MIESIĄC TEMAT MIESIĄCA TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA I ZWROTY PIOSENKA
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAJ

 

 

 

 

 

 

 

ROAD SAFETY

 

 

 

Vehicles 1

 

 

 

·         Bike

·         Car

·         Bus

·         Boat

·         Plane

The whells on the bus

 

The whells on the bus go round and round.

Round an round. Round and round.

The whells on the bus go round and round . All day long.

 

The door on the bus goes open and shut.

Open and hut. Open and hut.

The door on the bus goes open and hut. All day long.

 

The baby on the bus goes wah, wah, wah.

Wah, wah, wah. Wah, wah, wah.

The baby on the bus goes wah, wah, wah. All day  long.

 

 

 

Vehicles 2

Green and light  

·         Green light

·         Red light

·         Go

·         Stop

Stop, wait, go…