Aniołki

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 3 i 4 letnie.

 • Codziennie uczestniczymy w zajęciach zorganizowanych przez nasze panie.
 • Uczymy się wierszy, piosenek, poznajemy nowe zabawy, uczymy się rysować kredkami, malować, lepić, wycinać czy liczyć.
 • Bardzo chętnie słuchamy bajek i opowiadań czytanych przez panią.
 • Wspólnie z naszymi starszymi kolegami bierzemy udział w uroczystościach przedszkolnych, a także poznajemy ludzi pracujących w różnych zawodach.


Co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy w czasie zabaw i zajęć w grupie najmłodszej:

 • Dochodzenie do samodzielności w ubieraniu i rozbieraniu się.
 • Nabywanie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupa,
 • Uczenie szacunku do rozmówcy.
 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 • Dokładne wskazywanie swojego miejsca zamieszkania, opowiadanie o swoim domu.
 • Ćwiczenie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Określenie kierunków w przestrzeni.
 • Wyodrębnianie w otoczeniu figur geometrycznych, tworzenie rytmicznych wzorów.
 • Tworzenie zbiorów przedmiotów, porównywanie liczebności.
 • Rozróżnianie dźwięków w tym instrumentów muzycznych.
 • Śpiewania oraz ilustrowania piosenek ruchem.
 • Wypowiadanie się na temat obrazków, układanie historii wydarzeń.
 • Zapamiętywanie wierszy.

Nauczycielki od 1.09.2021:
mgr Agnieszka Kula
mgr Monika Bąk – Bednarz
Pomoc nauczyciela:
Anna Brych

Informacje dla Rodziców grupa Aniołki – Październik 2021

 • zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,
 • rozwijanie spostrzegawczości oraz mowy,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • wykonanie układu ruchowego do piosenki,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i pamięci,
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie nazw najczęściej spotykanych warzyw i owoców,
 • utrwalanie znajomości kolorów,
 • rozwijanie umiejętności plastycznych.
 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie miejsc, w którym jeże chronią się przed nadchodzącą zima,
 • łączenie śpiewu z elementem ruchu,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • poznawanie sposobów przygotowywania się wybranych zwierząt do zimy,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozbudzanie zainteresowań światem zwierząt,
 • poznawanie wyglądu i sposobu odżywiania się wiewiórki,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • stwarzanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających wyzwalaniu empatii i wrażliwości,
 • poznawanie pochodzenia i wykorzystania wełny,
 • łączenie ruchu z piosenką,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • zapoznanie z etapami powstawania mąki,
 • właściwe posługiwanie się monetami w zabawie,
 • poznawanie znaczenia drzew w przyrodzie,
 • poznawanie wybranych zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla jesieni,
 • zwracanie uwagi na środki ostrożności,
 • instrumentacja do piosenki,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość,
 • dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów, próby kontynuowania dostrzeżonego rytmu,
 • utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech jesiennego krajobrazu,
Piosenka :
„Jestem sobie przedszkolaczek”
Jestem sobie przedszkolaczek,
Nie grymaszę i nie płaczę,
Na bębenku marsza gram,
Ram tam tam, ram tam tam.
Mamy tu zabawek wiele,
Razem bawić się weselej,
Bo kolegów dobrych mam,
Ram tam tam, ram tam tam.
Mamy klocki, kredki, farby,
To są nasze wspólne skarby,
Bardzo dobrze tutaj nam,
Ram tam tam, ram tam tam.
Kto jest beksą i mazgajem,
Ten się do nas nie nadaje,
Niechaj w domu siedzi sam,
Ram tam tam, ram tam tam.

Wiersz:

„Mruczą koty”

“Mruczą koty przy kominie:
– Mru, mru, mru!
Cześć, kominie, nasz kuzynie.
Mru, mru, mru.
Jesteś ciepły, mruczysz błogo.
Mru, mru, mru!
I masz dym jak koci ogon!

Mru, mru, mru”.

 

Język angielski w październiku 2021:

MIESIĄC TEMAT MIESIĄCA TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA I ZWROTY
PAŹDZIERNIK AUTUMN COLOURS red, yellow, brown, green, pink, purple, orange, blue
AUTUMN CLOTHES Raincoat, umbrella, wellies, put on, Take off
WEATHER It’s windy, It’s raining
HAPPY BRITHDAY, CAKE, PRESENT Bear, brithday, cake, present
PIOSENKI I WIERSZE
If you’re happy happy happy clap your hands.

If you’re happy happy happy clap your hands.

If you’re happy happy happy clap your hands, clap your hands.

If you’re happy happy happy clap your hands.

If you’re angry angry angry stomp your feet.

If you’re angry angry angry stomp your feet.

If you’re angry angry angry stomp your feet, stomp your feet.

If you’re angry angry angry stomp your feet.

If you’re scared scared scared say, „Oh no!”

If you’re scared scared scared say, „Oh no!”

If you’re scared scared scared say, „Oh no!” Say, „Oh no!” If you’re scared scared scared say, „Oh no!”

If you’re sleepy sleepy sleepy take a nap.

If you’re sleepy sleepy sleepy take a nap.

If you’re sleepy sleepy sleepy take a nap, take a nap.

If you’re sleepy sleepy sleepy take a nap.

If you’re happy happy happy clap your hands.

If you’re happy happy happy clap your hands.

If you’re happy happy happy clap your hands, clap your hands.

If you’re happy happy happy clap your hands.