Aniołki

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 3 i 4 letnie.

 • Codziennie uczestniczymy w zajęciach zorganizowanych przez nasze panie.
 • Uczymy się wierszy, piosenek, poznajemy nowe zabawy, uczymy się rysować kredkami, malować, lepić, wycinać czy liczyć.
 • Bardzo chętnie słuchamy bajek i opowiadań czytanych przez panią.
 • Wspólnie z naszymi starszymi kolegami bierzemy udział w uroczystościach przedszkolnych, a także poznajemy ludzi pracujących w różnych zawodach.


Co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy w czasie zabaw i zajęć w grupie najmłodszej:

 • Dochodzenie do samodzielności w ubieraniu i rozbieraniu się.
 • Nabywanie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupa,
 • Uczenie szacunku do rozmówcy.
 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 • Dokładne wskazywanie swojego miejsca zamieszkania, opowiadanie o swoim domu.
 • Ćwiczenie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Określenie kierunków w przestrzeni.
 • Wyodrębnianie w otoczeniu figur geometrycznych, tworzenie rytmicznych wzorów.
 • Tworzenie zbiorów przedmiotów, porównywanie liczebności.
 • Rozróżnianie dźwięków w tym instrumentów muzycznych.
 • Śpiewania oraz ilustrowania piosenek ruchem.
 • Wypowiadanie się na temat obrazków, układanie historii wydarzeń.
 • Zapamiętywanie wierszy.

Nauczycielki od 1.09.2022:
mgr Agnieszka Kula
mgr Monika Bąk – Bednarz
lic. Aleksandra Kruszona
Pomoc nauczyciela:
Violetta Szymanowska

Informacje dla Rodziców grupy Aniołków

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO-DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE NA MIESIĄC MAJ W GRUPIE Aniołków

 • rozwijanie mowy;
 • rozwijanie zainteresowań miejscem swojego zamieszkania;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania – budynkami użyteczności publicznej i ich znaczeniem dla mieszkańców;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • opanowanie melodii i tekstu piosenki;
 • integrowanie się z dziećmi podczas zabaw przy muzyce;
 • rozbudzanie zainteresowania ciekawymi miejscami w Europie;
 • poznawanie nazw kwiatów i zwierząt – mieszkańców łąki;
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych;
 • ćwiczenie motoryki małej i motoryki dużej podczas zabaw;
 • doskonalenie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni;
 • poznawanie właściwości miodu;
 • rozwijanie logicznego myślenia;
 • uświadomienie ważnej roli rodziny i matki w życiu dziecka;
 • wyjaśnienie roli ojca w rodzinie;
 • doskonalenie umiejętności współdziałania z rówieśnikami podczas zabaw przy muzyce;
 • rozwijanie zdolności do obdarzania uwagą drugiej osoby;
 • wzbogacanie słownictwa o określenia związane z wyglądem postaci
 • stwarzanie okazji do odczuwania radości z przygotowywania niespodzianki dla rodziców;
 • rozwijanie umiejętności manualnych oraz pamięci przez odtwarzanie wyglądu rodziców;
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania;
 • zapoznanie ze znaczeniem słowa przyjaźń,
 • uczestniczymy w warsztatach i wycieczkach.

,,Mamo, Tato”- piosenka

 

Tu są rączki, a tu nóżki

Tutaj okrąglutkie brzuszki

Tutaj oczka, a tu włoski

Tutaj są pyzate noski

Teraz wkoło się kręcimy

Jeden ukłon też zrobimy

Mamie, tacie zaśpiewamy

Jak my bardzo was kochamy.

Mamo, Tato

Z wami zimą nawet wielkie lato

I słoneczko co rozgoni chmury

Gdy dzień ponury

Mamo, Tato

Dziękujemy dzisiaj bardzo za to,

Że jesteście i zawsze będziecie

Kochać nas najbardziej na świecie.

 

„Katechizm polskiego dziecka’ – Władysław Bełza

– Kto ty jesteś?

– Polak mały.
– Jaki znak twój?
– Orzeł biały.
– Gdzie ty mieszkasz?
– Między swemi.
– W jakim kraju?
– W polskiej ziemi.
– Czym ta ziemia?
– Mą ojczyzną.
– Czym zdobyta?
– Krwią i blizną.
– Czy ją kochasz?
– Kocham szczerze.
– A w co wierzysz?
– W Polskę wierzę.
– Czym ty dla niej?
– Wdzięczne dziecię.
– Coś jej winien?
– Oddać życie.

 

Zamierzania wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc kwiecień:

Tydzień 1: Czego potrzebują zwierzęta?

 • rozwijanie mowy
 • uwrażliwianie dzieci na potrzeby zwierząt
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt żyjących na wsi
 • rozwijanie umiejętności matematycznych
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • wyzwalanie aktywności i ekspresji poprzez rytm i melodię piosenki
 • doskonalenie artykulacji i dykcji
 • zapoznanie z nazwami i wyglądem wybranych roślin oraz zwierząt, których środowiskiem życia jest pole
 • rozpoznawanie zwierząt charakterystycznych dla środowiska leśnego
 • wzbogacenie wiadomości na temat psa
 • rozwijanie myślenia logicznego

 

  Tydzień 2: Co potrafią zwierzęta?

 

 • wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • poznawanie pożytecznej roli dżdżownicy
 • poznawanie charakterystycznych cech wybranych zwierząt
 • rozwijanie umiejętności rachunkowych
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • reagowanie na zmiany dynamiczne
 • doskonalenie percepcji słuchowej
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • poznawanie sposobów powstawania barw pochodnych
 • kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt

 

Tydzień 3: Jak dbam o naszą plantę?

 • rozwijanie mowy
 • kształtowanie świadomości ekologicznej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • utrwalenie znajomości kolorów pojemników używanych do segregacji odpadów
 • rozwijanie umiejętności matematycznych
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie umiejętności wykorzystania rekwizytu podczas zabawy z piosenką
 • integrowanie się z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw przy muzyce
 • rozumienie konieczności ochrony środowiska przyrodniczego, kształtowanie nawyków proekologicznych
 • poznawanie pracy ludzi dbających o środowisko
 • zdobywanie informacji na temat wyglądu i przeznaczenia koszy na śmieci
 • rozwijanie mowy i pamięci

 

Tydzień 3: W jakim kraju mieszkam?

 • zapoznanie z legendą o powstaniu Warszawy
 • kształtowanie poprawności składniowej wypowiedzi
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • poznanie charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie
 • stosowanie określeń wysoko – nisko
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się w przestrzeni
 • opanowanie melodii i tekstu piosenki
 • rozwijanie poczucia przynależności narodowej
 • rozwijanie ciekawości poznawczej
 • kształtowanie poczucia tożsamości narodowej
 • rozwijanie logicznego myślenia

 

Piosenka

Muzolaki- Zając

 

Zając długie uszy ma

trala la, trala la,

nosek słodki oczka dwa

hopsa, hopsa sa.

 

Każdy zając skacze: – hoP

HOP, HOP HOP

HOP HOP HOP

Jeden skok, drugi skok

Teraz wszyscy: HOP!

 

Wiersz

Wiersz Mateusza Mojsaka „Mały Ekolog”

 

Lubię dbać o środowisko, i wiem o nim prawie wszystko:

gaszę światło w toalecie, by nie brakło go na świecie.

Jeżdżę tylko na rowerze, bo to służy atmosferze,

nie marnuję także wody, by świat zdrowy był i młody.