Aniołki

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 3 i 4 letnie.

 • Codziennie uczestniczymy w zajęciach zorganizowanych przez nasze panie.
 • Uczymy się wierszy, piosenek, poznajemy nowe zabawy, uczymy się rysować kredkami, malować, lepić, wycinać czy liczyć.
 • Bardzo chętnie słuchamy bajek i opowiadań czytanych przez panią.
 • Wspólnie z naszymi starszymi kolegami bierzemy udział w uroczystościach przedszkolnych, a także poznajemy ludzi pracujących w różnych zawodach.


Co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy w czasie zabaw i zajęć w grupie najmłodszej:

 • Dochodzenie do samodzielności w ubieraniu i rozbieraniu się.
 • Nabywanie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupa,
 • Uczenie szacunku do rozmówcy.
 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 • Dokładne wskazywanie swojego miejsca zamieszkania, opowiadanie o swoim domu.
 • Ćwiczenie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Określenie kierunków w przestrzeni.
 • Wyodrębnianie w otoczeniu figur geometrycznych, tworzenie rytmicznych wzorów.
 • Tworzenie zbiorów przedmiotów, porównywanie liczebności.
 • Rozróżnianie dźwięków w tym instrumentów muzycznych.
 • Śpiewania oraz ilustrowania piosenek ruchem.
 • Wypowiadanie się na temat obrazków, układanie historii wydarzeń.
 • Zapamiętywanie wierszy.

Nauczycielki od 1.09.2022:
mgr Agnieszka Kula
mgr Monika Bąk – Bednarz
lic. Aleksandra Kruszona
Pomoc nauczyciela:
Violetta Szymanowska

Informacje dla Rodziców grupy Aniołków

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc grudzień:

Tydzień 1; Co cieszy Mikołaja?

 • nabywanie umiejętności skupiania uwagi na treści opowiadania
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji
 • rozwijanie umiejętności przeliczania wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych
 • stosowanie podczas zabaw określeń: długi – krótki, mały – duży
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • ćwiczenia pamięci poprzez naukę krótkich, prostych rymowanek

 

Tydzień 2: Jakie sporty uprawiam zimą?

 • rozwijanie mowy
 • poznawanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimą
 • poznawanie nazw dni tygodnia
 • kształtowanie orientacji w przestrzeni
 • zdobywanie wiadomości dotyczących charakterystycznych cech zimy
 • rozwijanie umiejętności manualnych

 

Tydzień 3: O czym w święta każdy z nas pamięta?

 • poznanie tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia
 • zapoznanie ze zwyczajem składania życzeń świątecznych i wysyłania kart z życzeniami
 • rozwijanie percepcji słuchowej
 • rozwijanie mowy, poznawanie wybranych tradycji bożonarodzeniowych
 • zachęcenie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała
 • kształtowanie umiejętności społecznych

Tydzień 4: Który żywioł jest najważniejszy?

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • zapoznanie z ogniem jako żywiołem
 • zapoznanie z wodą jako żywiołem
 • wykonanie układu ruchowego do piosenki
 • zapoznanie z ziemią jako żywiołem.
 • zapoznanie z powietrzem jako żywiołem
 • ekspresja twórcza
 • podsumowanie wiedzy dotyczącej żywiołów

 

 

 

 

 

 

Wiersz

        „Zima”

Białe chmury w dal płyną
nad doliną, niziną…
Może spadną na głowę
białe gwiazdki śniegowe?…

 

Piosenka

 

„Mikołaj jedzie samochodem”

Mikołaj, Mikołaj jedzie samochodem,
bo gdzieś zgubił saneczki w tę mroźną pogodę.
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?

Mikołaj, Mikołaj lat ma już bez liku,
a prezenty dziś wiezie dzieciom w bagażniku.
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?
Hu, hu, ha, tralala, co to za Mikołaj?