Prosimy o informację dotyczącą chęci posłania dziecka do przedszkola od 25 maja

Drodzy Rodzice,

w związku z planowanym otwarciem Przedszkola w dniu 25.05.2020, w celu prawidłowej organizacji pracy potrzebujemy kolejny raz przeanalizować dane zebrane od Państwa o liczbie dzieci oraz godzinach ich pobytu.

Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki – w tym celu proszę o przekazanie informacji do 21 maja 2020 do godziny 13.00 (tylko rodziców chcących skorzystać z opieki; na adres: przedszkole.swarzedz@caritaspoznan.pl ).

Proszę o zapoznanie się z Procedurami Reżimu Sanitarnego w naszym przedszkolu, oświadczeniami rodziców oraz ankietą dla rodziców .
(procedury reżimu sanitarnego – covid-19 )

W przypadku podjęcia decyzji o posłaniu dziecka do przedszkola, proszę o wydrukowanie, wypełnienie, podpisanie i odesłanie mailem trzech dokumentów:

  1. Oświadczenia rodziców/ prawnych opiekunów (oświadczenie rodziców – covid-19)
  2. Oświadczeniu o pomiarze temperatury (oświadczenie o pomiarze temp – covid-19)
  3. Ankiety ( Ankieta dla rodziców – covid-19)

Tylko niezbędny komplet dokumentów (i wypełnione wszystkie pola), będzie kwalifikował do podjęcia decyzji, czy Państwa dziecko może skorzystać z opieki przedszkolnej w trybie reżimu sanitarnego.

Po zebraniu niezbędnych informacji, zainteresowanych opieką przedszkolną Rodziców, poinformujemy o przyjęciu (bądź odmowie) w formie indywidualnego maila.

Opłata za przedszkole będzie pobierana wyłącznie od osób korzystających  z opieki w przedszkolu.

Nie będą realizowane zajęcia dodatkowe.

Planujemy uruchomienie jednej grupy przedszkolnej  (dzieci w różnym wieku).

Pozostałe nauczycielki będą nadal prowadziły  zajęcia zdalnie.

Z poważaniem

Dyrektor Przedszkola