Odpłatność – rozliczenie od marca do sierpnia

Drodzy Rodzice,
W sierpniu  została rozliczona odpłatność za Przedszkole za miesiące od marca do sierpnia:
1. Ci z Państwa, którzy dokonali wpłaty należności za marzec i nie korzystali z opieki przedszkolnej w trybie reżimu sanitarnego w czerwcu oraz sierpniu, otrzymają zwrot do końca września 2020. Jest to nadpłata z części marcowej opłaty stałej oraz zajęć dodatkowych.
2. Ci z Państwa, którzy nie dokonali opłaty za marzec, albo dokonali tej opłaty, ale korzystali z opieki w trybie reżimu sanitarnego w czerwcu oraz sierpniu  otrzymali dziś w indywidualnych wiadomościach mailowych kwotę do zapłaty.
Proszę o jej uregulowanie do 15.08.2020r.
Z poważaniem
Dyrektor Przedszkola