List Ministra Edukacji Narodowej z okazji zakończenia zajęć.