Elektroniczna odpłatność

Drodzy Rodzice,
wdrażamy nowy sposób przekazywania Państwu informacji  dotyczących rozliczeń. W dniu dzisiejszym wysłana została do Państwa testowa wiadomość e-mail wygenerowana automatycznie z odpłatnością za wrzesień. Prosimy o sprawdzenie danych z wcześniej otrzymanymi  w dotychczasowej formie paskami dla dzieci obecnych w przedszkolu i w formie wiadomości e-mail dla dzieci nieobecnych w przedszkolu.

W razie jakichkolwiek niezgodności proszę o informację zwrotną na adres e-mail: przedszkole.swarzedz@caritaspoznan.pl

Przy dokonywaniu płatności prosimy, aby zwracać szczególną uwagę na kwotę do zapłaty i regulować dokładnie wskazane sumy (bez zaokrąglania) w terminie. Proszę aby w tytule wpisywać wyłącznie: „imię i nazwisko dziecka miesiąc rok”, ułatwi nam to znacząco pracę.

Z góry dziękujemy za zrozumienie.