Barwny, rajski ogród dla motyli przy naszym Przedszkolu

Otrzymaliśmy informację:

„Wasza inicjatywa konkursowa zyskała uznanie w oczach jury konkursowego, została oceniona wysoko i można planować i podejmować działania.”

Bardzo się cieszymy, ponieważ napisałyśmy projekt: „Barwny, rajski ogród dla motyli” i będziemy mogli realizować jego założenia już w maju.
Powstanie piękna kwiatowa rabata pod oknami naszego Przedszkola, domki – hotele dla motyli, podwyższone ogródki , w których będziemy uprawiać z naszymi przedszkolakami   maliny, jeżyny, zioła. Odbędą się warsztaty ekologiczne dla naszych przedszkolaków oraz konkurs z nagrodami.

Pragniemy aby nasi wychowankowie potrafili kochać Pana Boga, drugiego człowieka oraz dbać o otaczające nas środowisko już od najmłodszych lat. Właśnie z potrzeby edukacji w dziedzinie ekologii zrodził się pomysł, aby wspólnie z dziećmi stworzyć projekt dla ochrony przyrody i służący zarazem lokalnej społeczności. Stworzenie barwnego, rajskiego ogrodu ma nie tylko uczyć dzieci zaangażowania oraz szacunku do przyrody, ale także przyczyniać się do zrozumienia potrzeby ochrony środowiska.

„Rajski, barwny ogród dla Motyli” to wyjątkowe miejsce, które powstanie na terenie parafii Św. Marcina 38 w Swarzędzu gdzie znajduje się nasze przedszkole. Projekt ten stworzony został z myślą o motylach i innych owadach zapylających. Motyle to owady niezwykle ważne dla przyrody i całej ludzkości. Pomagają zapylać kwiaty, a gąsienice motyli stanowią ponadto pokarm dla zwierząt drapieżnych. Motyle biorą udział w utrzymywaniu równowagi biologicznej w przyrodzie, a dla nas ludzi są zwiastunem wiosny i doskonałym przykładem piękna przyrody. Niestety, przez nierozsądną działalność człowieka wiele z nich jest zagrożonych wyginięciem. Główną przyczyną tego niebezpieczeństwa jest gęsta zabudowa miast, mało rabat kwiatowych, stosowanie środków chemicznych do nawozu pól i łąk, a także mała różnorodność gatunkowa sadzonych w miastach roślin. Właśnie z tych powodów podjęliśmy działanie projektowe mające na celu pomoc tym pięknym kolorowym owadom przetrwać w mieście. Planujemy więc przy przedszkolu stworzyć nasz wymarzony ogród, który stanowi zarazem azyl dla motyli. Całoroczną opiekę nad ogrodem i pielęgnowaniem roślin zajmie się prężnie działający w naszym przedszkolu zespół dzieci z Przedszkolnego Koła Caritas.
Pragniemy stworzyć sprzyjające warunki dla owadów pod oknami naszego przedszkola. Planujemy posadzić floksy, budleje oraz inne rośliny uwielbiane przez motyle. Na parapetach przedszkola pojawią się piękne kwiaty. Umieścimy też domki, hotele dla motyli. Nasz projekt to edukacja w zakresie zachowywania równowagi między potrzebami ludzi, a środowiskiem. Poszerzenie wiedzy o korzyściach płynących z pracy owadów zapylających dla człowieka i środowiska.
Planujemy przeprowadzić warsztaty ekologiczne, podczas których przekażemy dzieciom wiedzę na temat działań, które pomogą przetrwać owadom, wskażą w jaki sposób powinniśmy dbać o nasz wspólny dom. Uświadomimy, że dzięki małym czynom każdego z nas jesteśmy w stanie choć trochę zmienić otaczający nas świat. Zorganizujemy dla dzieci ze Swarzędza i okolic plastyczny konkurs ekologiczny dotyczący owadów – z nagrodami. Rozwijanie kreatywności dzieci i pielęgnacja ich wrażliwości na naturę przyniesie z pewnością pozytywne rezultaty. W ten sposób pokażemy, że przyroda potrzebuje czasem naszego wsparcia. Zróbmy zatem dla niej coś dobrego. Niech domek dla motyli spełni swoją rolę edukacyjną, niech otwiera dziecięce oczy na cudowny świat ogrodowych owadów. Barwny, rajski ogród dla motyli będzie stanowił uzupełnienie nasadzeń na terenie parafii Św. Marcina przy Niepublicznym Przedszkolu p.w. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu gdzie dzieci, parafianie, mieszkańcy miasta będą mogli podziwiać piękne latające stworzenia zagrożone wyginięciem. Mamy nadzieje, że troska o stworzenie i nasze działania skłonią do refleksji i zachęcą do wspólnej dbałości o nasz wspólny dom. Pragniemy aby był to początek trwałego działania na rzecz ekologii.
Kształtując wrażliwość dziecka na piękno natury, chronimy środowisko i dbamy o przyszłość kolejnych pokoleń. Szczególnie ważne jest rozpoczęcie edukacji ekologicznej już w przedszkolu. Dzieci uczą się szybciej i łatwiej, dlatego można wyrobić w nich właściwe postawy. Wychowanie ekologiczne Papież Franciszek czyni koniecznym krokiem do ochrony środowiska naturalnego, podobnie jak uczestnictwo każdego z nas w mikropłaszczyźnie świadomego się z nim obchodzenia. Encyklikę Papieża Franciszka LAUDATO SI’ będziemy promować na każdym etapie naszego działania związanego z realizacją: „Barwnego, rajskiego ogrodu dla motyli”. Cykl naszych warsztatów pt. „Ekologiczne czyny małego przedszkolaka w myśl Encykliki LAUDATO SI’ Papieża Franciszka” mają na celu uświadomienie właściwych zachowań ekologicznych a także pokazanie zagrożeń w przypadku braku zmiany złych czynów człowieka. Podczas warsztatów przybliżymy dzieciom informacje o Papieżu Franciszku oraz jego Encyklice LAUDATO SI’. Wskażemy, że postępujemy zgodnie z wolą Papieża Franciszka. Pokażemy piękno natury, ale też zagrożenia ich utracenia. Zatroszczymy się o motyle, które są zagrożone wyginięciem i stworzymy dla niech barwny, rajski ogród. „42. …Ponieważ wszystkie stworzenia są ze sobą powiązane, każde z nich musi być doceniane z miłością i podziwem, a my wszyscy, istoty stworzone, potrzebujemy siebie nawzajem. Każdy kraj jest odpowiedzialny za troskę o tę rodzinę, dlatego powinien dokonać dokładnej inwentaryzacji żyjących gatunków w celu opracowania programów i strategii ochrony, dbając ze szczególną troską o te, które są zagrożone wymarciem.” (ENCYKLIKA LAUDATO SI’ OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA POŚWIĘCONA TROSCE O WSPÓLNY DOM) Właściwe edukowanie dzieci od pierwszych lat spędzonych w przedszkolu przyniesie oczekiwane owoce w postaci ludzi świadomych zagrożeń, aktywnie działających na rzecz życia na czystej Ziemi. Ludzi, którzy swą postawą udowodnią, jak ważne jest rozumienie roli i znaczenia ochrony środowiska w życiu każdego człowieka. Systematyczna praca z zakresu poznawania i ochrony przyrody, rozbudzi zainteresowanie i wyrobi nawyk poszanowania przyrody w każdej okoliczności.
W boskim stworzeniu „ukazuje się język boskiej miłości”, wszyscy chrześcijanie są zobligowani do troski o zachowanie Ziemi w nienaruszonym stanie. Pragniemy aby nasze przedszkolaki od najmłodszych lat troszczyli się o nasz wspólny dom, aby widzieli, że działamy zgodnie z ENCYKLIKĄ LAUDATO SI’ OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA. Zaczniemy edukację o troskę o najbliższe nam otoczenie od dzieci, które w przyszłości mamy nadzieję, że ze zdobytą świadomością będą dokonywały właściwych ekologicznych wyborów.

Zachęcamy do udziału w rekolekcjach:
https://laudatosi.caritas.pl/aktualnosci/dolacz-do-rekolekcji-wielkopostnych-diy/