Opłaty

Rok szkolny  2019-2020 r.:

Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem.

  • opłata stała – 180 zł miesięcznie
  • opłata za drugie dziecko w przedszkolu – 140 zł miesięcznie
  • opłata za wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, napoje do wszystkich posiłków) – 11 zł dziennie
Religia bezpłatna (1 x w tygodniu)
Język angielski bezpłatny (3 x w tygodniu)
Warsztaty plastyczne, kulinarne, sensoryczne, muzyczne, eksperymenty naukowe itp.  prowadzone przez nauczycieli bezpłatne (4 x w miesiącu)
Profilaktyka wad wymowy bezpłatnie (1 x w tygodniu)
Gimnastyka korekcyjna 10 zł/m-c (1 x w tygodniu)
Logopedia indywidualna 60 zł/m-c (1 x w tygodniu) dla chętnych
Tańce ZUMBA 30 zł/m-c (1 x w tygodniu) dla chętnych
Balet 40 zł/m-c (1 x w tygodniu) dla chętnych
Rytmika 23 zł/m-c (2 x w tygodniu)
Zajęcia sportowe 32 zł/m-c (1 x w tygodniu) dla chętnych
Przedstawienia, koncerty, wycieczki, prezenty okolicznościowe dla dzieci itp. 18 zł/m-c (opłata miesięczna)

Rok szkolny 2020- 2021 r.:

Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem.

  • opłata stała – 185 zł miesięcznie +24zł rytmika+10zł gimnastyka+ 19 zł przedstawienia teatralne, wycieczki = 238zł/m-c
  • opłata za drugie dziecko w przedszkolu – 145 zł miesięcznie +24zł rytmika+10zł gimnastyka+ 19 zł przedstawienia teatralne, wycieczki = 198/m-c
  • opłata za wyżywienie (śniadanie, obiad dwudaniowy, podwieczorek, napoje do wszystkich posiłków) – 12 zł dziennie
Religia bezpłatna (1 x w tygodniu)
Język angielski bezpłatny (3 x w tygodniu)
Warsztaty plastyczne, kulinarne, sensoryczne, muzyczne, eksperymenty naukowe itp.  prowadzone przez nauczycieli bezpłatne (4 x w miesiącu)
Profilaktyka wad wymowy bezpłatnie (1 x w tygodniu)
Logopedia indywidualna bezpłatnie – dla dzieci wymagających pomocy logopedycznej
Gimnastyka korekcyjna w czesnym (1 x w tygodniu)
Rytmika w czesnym m-c (2 x w tygodniu)
Przedstawienia, koncerty, wycieczki w czesnym
Psycholog bezpłatnie – według potrzeb
Zajęcia rozwijające zdolności bezpłatnie – kierują i prowadzą wychowawczynie
Zajęcia sportowe 32 zł/m-c (1 x w tygodniu) dla chętnych
Tańce ZUMBA 35 zł/m-c (1 x w tygodniu) dla chętnych
Balet 40 zł/m-c (1 x w tygodniu) dla chętnych
Możliwość organizacji innych zajęć dodatkowych np. robotyka, karate itp. jeśli zbierze się odpowiednia liczba dzieci

ODPISY – zwrot pieniędzy za wyżywienie w czasie nieobecności dziecka odbywa się w następnym miesiącu rozliczeniowym (np. za nieobecność dziecka w marcu zwrot nastąpi w kwietniu).

Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi za czas nieobecność dziecka.

Wyjątkiem jest nieobecność dziecka w przedszkolu dłuższa niż 14 dni kalendarzowych (w ciągłości) spowodowanej pobytem w szpitalu lub sanatorium potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim w wysokości 1/22 miesięcznej opłaty (tj. 100%) za każdy dzień nieobecności.

Numer konta


Opłaty za przedszkole
należy uiszczać do 15 – go dnia każdego miesiąca na następujący rachunek bankowy:

Caritas Poznańska
56 1020 4027 0000 1502 0763 8606