Ramowy rozkład dnia

 

Godzina

Zajęcia
6:00 – 8:15 Przychodzenie dzieci do przedszkola.
Praca indywidualna z dziećmi.
Zabawy w kącikach zainteresowań.
Ćwiczenia poranne.
Zabiegi higieniczne.
8:15- 8:30 Czynności gospodarczo- porządkowe.
Doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci.
8:30- 9:00 Śniadanie
9:00 – 12 Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju.
Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
Zajęcia dodatkowe i twórcze.
Pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy organizowane oraz inspirowane przez dzieci.
12-13 Czynności gospodarczo- porządkowe.
Doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci.
Przygotowanie do posiłku.
Obiad
13:00- 14:30 Odpoczynek; relaksacja i wizualizacja. Słuchanie bajek literackich i muzycznych.
Pobyt na świeżym powietrzu.
Zajęcia twórcze, praca zespołowa i indywidualna.
Zabawy z inicjatywy dzieci.
14:30 – 15:00 Podwieczorek
15:00 – 17.00 Zabawy zorganizowane lub dowolne.
Indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno- kompensacyjna.
Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci.
Pobyt na świeżym powietrzu.
Rozchodzenie się dzieci.