Program

  • Realizujemy program wychowania przedszkolnego , który jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
  • Wychowanie w naszym przedszkolu służy podtrzymaniu tożsamości narodowej i opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby głoszonej przez Kościół Katolicki.
  • Każdemu dziecku zapewnia się w przedszkolu szacunek dla jego godności i respektowanie tożsamości. Celem naszego przedszkola jest współdziałanie z rodziną na rzecz pomocy dziecku w jego wszechstronnym rozwoju oraz wprowadzanie wychowanka w kulturę i wartości chrześcijańskie.
  • Przedszkole ma służyć dziecku, uczyć życia opartego na fundamencie wiary, dbać o rozwój dziecka w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Pragniemy wskazać co znaczy być dobrym chrześcijaninem, kochać Pana Boga i wszystkich ludzi.
  • Staramy się realizować nasze cele poprzez poszukiwanie współczesnych metod pracy z dzieckiem, stosowanie zróżnicowanego stopnia trudności zadań dydaktyczno- wychowawczych.
  • Poza podstawowym programem przedszkole organizuje dodatkowe formy aktywności, tj. wycieczki, koncerty, przedstawienia teatralne, wspólne zabawy z udziałem dzieci i rodziców.
  • Proponujemy dzieciom zajęcia: język angielski, zajęcia taneczne, zajęcia rytmiczne, gimnastykę korekcyjną, logopedię, profilaktykę wad wymowy, balet, zajęcia sportowe.