Koncepcja pracy

  • Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny i radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że dzieci czują się akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale także do radzenia sobie z porażkami. Dajemy dzieciom możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, twórczego działania, pracy z innymi i uczestniczenia w ciekawych zajęciach. Stoimy na straży praw dziecka, pomagamy sobie i szanujemy się nawzajem.
  • Nasz program pracy wychowawczo dydaktycznej realizujemy we współpracy z rodzicami. To sprawia, że oddziaływania przedszkola i domu są skoordynowane, a rodzice są naszymi najlepszymi sojusznikami.
  • Kadra przedszkola ustawicznie doskonali swoje kwalifikacje zawodowe i dostosowuje zajęcia do indywidualnych potrzeb i oczekiwań – dzieci i rodziców.
  • Placówka dysponuje bazą zapewniającą stosowanie różnorodnych innowacyjnych, aktywizujących metod i form pracy. Baza pomocy jest systematycznie powiększana
  • Przedszkole współpracuje z instytucjami lokalnego środowiska. Korzysta z ich pomocy oraz świadczy im różne usługi.
  • Pracownicy placówki okresowo dokonują wewnętrznego mierzenia jakości pracy, a uzyskane wyniki służą do jej stałego doskonalenia
Ta strona korzysta z plików cookie w celu zwiększenia wygody przeglądania.