Nowe wytyczne MEN i GIS

Drodzy Rodzice,
Zgodnie z najnowszymi wytycznymi MEN i GIS od poniedziałku 03.08.2020 r. liczba dzieci przebywających w jednej sali ulega zwiększeniu  do 14 dzieci.

procedury reżimu sanitarnego – covid-19 – 2