Lista dzieci przyjętych na rok szkolny 2020/2021

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA

P.W. DZIECIĄTKA JEZUS

ROK SZKOLNY 2020/2021

 

Balicki Antoni
Baranowski Bruno
Binkowski Franciszek
Brudniak Emilia
Brudniak Jan
Ciesiński Michał
Ciesiński Oskar
Grabianowska Gabriela
Graduszewska Agata
Graduszewski Karol
Haładyn Jakub
Hutek Tomasz
Jaeger Małgorzata
Jarzębska Maja
Kierył Aleksandra
Kuśmierz Amelia
Lipska Anastazja
Lucińska Joanna Bronisława
Luciński Jerzy Józef
Małkowiak Hana
Molińska Antonina
Pawelski Antoni
Piskorz Filip
Pruszyński Dawid
Reich Jakub
Rybak Patrycja
Salomon Laura
Smoczyńska Anna Maria
Sowińska Antonina
Strzyżewski Szymon
Szyszko Aleksandra
Szyszko Hanna
Tomczak Nikola
Walczak Szymon
Wasyluk Aleksandra
Wojtowicz Kamil
Woźniczak Anna
Woźniczak Jan
Zielińska Amelia
Żminkowski Filip

Jednocześnie informujemy, że mamy jeszcze  kilka  wolnych miejsc dla dzieci w wieku 2,5-6 lat.

 

Bardzo się cieszymy, że niedługo będziemy mogli  wspólnie spędzać z Wami czas 🙂
Witamy bardzo serdecznie wszystkie nowe Przedszkolaki w naszym gronie i już nie możemy się doczekać kiedy Was zobaczymy.

Adaptacja dla nowych Przedszkolaków:
mamy nadzieję, że obecna sytuacja epidemiologiczna się zmieni i będziemy mogli się spotykać na naszym placu zabaw (jeśli będzie ładna pogoda)  od 17 do 26 sierpnia w godzinach od 11-12, natomiast w Przedszkolu w sali Aniołków:  28 oraz 29 sierpnia w godzinach od 15.30-16.30.

(Prosimy obserwować informacje na naszej stronie internetowej- będziemy potwierdzać terminy adaptacji  z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej oraz aktualnych przepisów)

 

————————————————————————–

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 Poz. 530)

Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.2) zarządza się, co następuje: § 11b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.