Słoneczka

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 5 i 6  letnie.

Chętnie podejmujemy różnorodne działania organizowane przez nauczycielki. Słoneczka dbają o ład i porządek w sali. Pobyt w przedszkolu, nowe koleżanki i koledzy to dobra okazja do nauki tolerancji, poszanowania praw innych. Sytuacje okazjonalne, propozycje dzieci, spacery, wycieczki, sprzyjają rozwijaniu zainteresowań. Po śniadaniu, gdy umyjemy ząbki, zaczynamy nasze zajęcia. Najbardziej lubimy: rysować, układać, spacerować, śpiewać i tańczyć. W liczeniu też jesteśmy dobrzy. Ćwiczymy swoją sprawność na zajęciach ruchowych i w ogrodzie przedszkolnym. Chętnie układamy puzzle i konstruujemy budowle z różnorodnych klocków. Przyjemnie jest chodzić do przedszkola, gdzie jest dużo dzieci i zawsze robimy coś ciekawego, czegoś nowego się dowiadujemy.


Co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy w czasie zabaw i zajęć w grupie starszej:

  • rozwijamy mowę, myślenie, spostrzegawczość, słuch fonematyczny
  • doskonalimy umiejętności samoobsługowe, sprawność manualną i fizyczną
  • poznajemy podstawowe prawa moralne np. nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe…
  • poznajemy liczby i cyfry
  • bierzemy udział w bardziej złożonych zabawach dydaktycznych
  • wykonujemy prace plastyczne różnymi technikami
  • wiele rozmawiamy o otaczającym nas świecie
  • uczymy się zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
  • chętnie uczestniczymy w zajęciach dodatkowych

 

Nauczycielki:
mgr Aneta Pawłowska
mgr Agnieszka Kula
Pomoc nauczyciela:
Anna Brych

ZAŁOŻENIA W GRUPIE ,,SŁONECZKA” NA MIESIĄC KWIECIEŃ 2021

Cele ogólne:

Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych
Rozwijanie sprawności fizycznej, wzmacnianie odpor­ności.
Budowanie zdań poprawnych grama­tycznie, czytanie globalne.
Rozwój zmysłów.
Budowanie definicji.
Graficzne odtwarzanie wzoru.
Ćwiczenia percepcji wzrokowej, odbicie lustrzane, ćwiczenia grafomotoryczne.
Słuchanie tekstów literackich.
Ćwiczenia w porównywaniu długości.
Odkodowywanie informacji, pisanie liter w liniaturze i zdania po śladzie.
Ćwiczenia w czytaniu, budowanie wypowiedzi, wycinanie i naklejanie.
Zwrócenie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym.
Tworzenie zbiorów, dodawanie, odejmowanie,  posługiwanie się liczebnikami porządkowymi.
Układanie wyrazów według wzoru.
Zapoznanie się z językiem migowym – podstawowe słowa https://www.youtube.com/watch?v=VNU4dm93OoM&t=7s
 

Wiosenny czarodziej

Czary- mary, fiku- miku,
szedł czarodziej po trawniku.
Niósł w plecaku fiołki, róże
a stokrotki gdzie? W kapturze!

Rzucał kwiaty gdzie się dało,
żeby wszędzie coś pachniało.
Koło ławki, koło krzaka,
jakie kwiaty? Te z plecaka!

W piaskownicy palmy sadził-
nawet nieźle sobie radził
no i huśtał na huśtawce
rozczochrane dwa dmuchawce.

Wyczarował, czary-mary,
na kałużach nenufary
aż podwórko zmienił w śliczny
mały ogród botaniczny.

 

 

 

„Maszeruje wiosna” K. Bożek-Gowik

1. Tam daleko gdzie wysoka sosna
maszeruje drogą mała wiosna.
Ma spódniczkę mini, sznurowane butki
i jeden warkoczyk krótki.Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !2. Nosi wiosna dżinsową kurteczkę, na ramieniu
małą torebeczkę. Chętnie żuje gumę i robi
balony a z nich każdy jest zielony.Ref. Maszeruje wiosna a ptaki wokoło
lecą i świergocą głośno i wesoło.
Maszeruje wiosna w ręku trzyma kwiat,
gdy go w górę wznosi zielenieje świat !

Język angielski w kwietniu:

 

MIESIĄC TEMAT MIESIĄCA TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA I ZWROTY PIOSENKI I WIERSZE
 

 

 

 

 

 

 

 

KWIECIEŃ

 

 

 

 

 

IT’S SPRING!

It’s  spring! It’s warm, It’s Cloud, blue It’s spring

It’s spring, it’s spring.

It’s warm outside.

Let’s go to the park

And play on a slide.

It’s spring, it’s spting.

It’s cloud outside.

Let’s go to the park.

And play on a slide.

 

Numbers

One, two,

Put on shoe.

Three, four,

Put on more.

Five, six,

Do some kicks.

Seven, eight,

Now  we wait.

Nine, ten

-do it again!

 

Spring clothes

Cap, shorts, T-shirt, shoes
 

Let’s go to the park

 

Park, bench, on , under

 

 

It’s warm outside