Słoneczka

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 5 i 6  letnie.

Chętnie podejmujemy różnorodne działania organizowane przez nauczycielki. Słoneczka dbają o ład i porządek w sali. Pobyt w przedszkolu, nowe koleżanki i koledzy to dobra okazja do nauki tolerancji, poszanowania praw innych. Sytuacje okazjonalne, propozycje dzieci, spacery, wycieczki, sprzyjają rozwijaniu zainteresowań. Po śniadaniu, gdy umyjemy ząbki, zaczynamy nasze zajęcia. Najbardziej lubimy: rysować, układać, spacerować, śpiewać i tańczyć. W liczeniu też jesteśmy dobrzy. Ćwiczymy swoją sprawność na zajęciach ruchowych i w ogrodzie przedszkolnym. Chętnie układamy puzzle i konstruujemy budowle z różnorodnych klocków. Przyjemnie jest chodzić do przedszkola, gdzie jest dużo dzieci i zawsze robimy coś ciekawego, czegoś nowego się dowiadujemy.


Co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy w czasie zabaw i zajęć w grupie starszej:

 • rozwijamy mowę, myślenie, spostrzegawczość, słuch fonematyczny
 • doskonalimy umiejętności samoobsługowe, sprawność manualną i fizyczną
 • poznajemy podstawowe prawa moralne np. nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe…
 • poznajemy liczby i cyfry
 • bierzemy udział w bardziej złożonych zabawach dydaktycznych
 • wykonujemy prace plastyczne różnymi technikami
 • wiele rozmawiamy o otaczającym nas świecie
 • uczymy się zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
 • chętnie uczestniczymy w zajęciach dodatkowych

 

Nauczycielki:

mgr Natalia Goślińska
lic. Aleksandra Kruszona
Pomoc nauczyciela:
Violetta Szymanowska

Informacje dla Rodziców grupy Słoneczka

 

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty:

 

 

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc czerwiec:

 

Tydzień 1: Niby tacy sami, a jednak inni:

 • rozwijanie mowy,
 • kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci niepełnosprawnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy dziećmi różnych ras,
 • porównywanie masy przedmiotów,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • rozwijanie zdolności wokalnych,
 • integrowanie dzieci,
 • uczestniczenie w konkursach, zabawach zręcznościowych,
 • rozróżnianie emocji, przyjemnych i nieprzyjemnych, towarzyszących ludziom dorosłym i dzieciom.

 

Tydzień 2: Wakacyjne podróże

 • rozwijanie mowy,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności wycinania,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • opanowanie tekstu i melodii piosenki,
 • poznawanie wybranych regionów Polski,
 • poznawanie oznak lata,
 • rozwijanie mowy i myślenia,
 • poznawanie wybranych miejsc w Polsce.

 

Tydzień 3: Pożegnania nadszedł czas

 • rozwijanie mowy,
 • zachęcanie do wspominania pobytu w przedszkolu,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • dodawanie i odejmowanie w zakresie 10,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie melodii i tekstu piosenki,
 • rozwijanie koncentracji uwagi podczas działań,
 • dzielenie się wspomnieniami ze swojego pobytu w przedszkolu,
 • poznawanie swoich możliwości,
 • pożegnanie dyrektora, nauczycieli, młodszych kolegów.

 

 • Tydzień 4: Projekt Zabawki ekologiczne
  kształtowanie świadomości ekologicznej (możliwość ponownego wykorzystania odpadów),
 • rozwijanie zasobu słownictwa związanego z ekologią,
 • zapoznanie z materiałami różnego pochodzenia (plastik, metal, papier) i ich właściwościami,
 • wyrabianie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko,
 • rozwijanie zdolności manualnych,
 • kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie oraz przestrzegania przyjętych zasad,
 • rozwijanie kreatywności i wyobraźni,
 • rozwijanie świadomości ekologicznej,
 • rozwijanie aktywności twórczej,
 • poszerzanie wiedzy na temat właściwości metali,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • kształtowanie wiedzy na temat postaw proekologicznych,
 • docenianie użyteczności rzeczy pochodzących z recyklingu,
 • wdrażanie do poszanowania ludzi wykonujących różne zawody,
 • pobudzanie ciekawości poznawczej,

 

 

Piosenka
Fasolki- Lato na Dywanie

 

Nadeszło lato, wysłało po wszystkie dzieci dywan latający i zawołało ukochane wakacje!
Wesoła letnia piosenka w sam raz na zakończenie roku szkolnego
i początek wakacji!

Wysłało po nas lato swój dywan latający.
Buchnęło ciepłym wiatrem, ogrzało buzię słońcem.
Drzewami zaszumiało, ptakami zaśpiewało
I nasze ukochane wakacje zawołało.

Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami.
Lato, lato, lato, bądźmy kolegami.
Lato, lato, lato, lato z przygodami.
Obiecaj, że zawsze zostaniesz już z nami.

Będziemy w morzu pływać i w piłkę grać na plaży.
Piosenki razem śpiewać i razem w nocy marzyć.
I co dzień na dywanie będziemy razem latać.
Do wszystkich najpiękniejszych zakątków tego świata.

Ref: Lato, lato, lato, lato baw się z nami…

 

 

 

Wiersz
Bożena Forma- „Lato”

Wczesnym rankiem po cichutku

lato przyszło pomalutku.

Ciepłe dzionki zamówiło,

świeżą zieleń rozrzuciło.

Lato, lato zostań z nami,

pokryj wkoło świat kwiatami.

Poproś słonko, by przybyło,

mocno wszystkim zaświeciło.

By nam ziemię ogrzewało,

swe promyki przysyłało

 

Język angielski:

 

                                                                                  

MIESIĄC TEMAT MIESIĄCA TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA I ZWROTY PIOSENKA
 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

Holiday!

 

 

 

It’s sunny

 

It’s hot,  It’s sunny

 

„Goodbye”

 

Bye bye. Goodbye. Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

I can clap my hands

I can stamp my feet

I can clap my hands.

I can stamp my feet.

Bye bye. Goodbye. Bye, bye, bye, bye. Goodbye. Bye bye. Goodbye. Bye, bye, bye, bye. Goodbye. GOODBYE!

 

 

 

Summer clothes

 

Skirt, top, Flip-flops, sunglases

 

Holiday!

 

Holidays, sea, mountain, lake

Summer is    sunny