Słoneczka

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 5 i 6  letnie.

Chętnie podejmujemy różnorodne działania organizowane przez nauczycielki. Słoneczka dbają o ład i porządek w sali. Pobyt w przedszkolu, nowe koleżanki i koledzy to dobra okazja do nauki tolerancji, poszanowania praw innych. Sytuacje okazjonalne, propozycje dzieci, spacery, wycieczki, sprzyjają rozwijaniu zainteresowań. Po śniadaniu, gdy umyjemy ząbki, zaczynamy nasze zajęcia. Najbardziej lubimy: rysować, układać, spacerować, śpiewać i tańczyć. W liczeniu też jesteśmy dobrzy. Ćwiczymy swoją sprawność na zajęciach ruchowych i w ogrodzie przedszkolnym. Chętnie układamy puzzle i konstruujemy budowle z różnorodnych klocków. Przyjemnie jest chodzić do przedszkola, gdzie jest dużo dzieci i zawsze robimy coś ciekawego, czegoś nowego się dowiadujemy.


Co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy w czasie zabaw i zajęć w grupie starszej:

 • rozwijamy mowę, myślenie, spostrzegawczość, słuch fonematyczny
 • doskonalimy umiejętności samoobsługowe, sprawność manualną i fizyczną
 • poznajemy podstawowe prawa moralne np. nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe…
 • poznajemy liczby i cyfry
 • bierzemy udział w bardziej złożonych zabawach dydaktycznych
 • wykonujemy prace plastyczne różnymi technikami
 • wiele rozmawiamy o otaczającym nas świecie
 • uczymy się zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
 • chętnie uczestniczymy w zajęciach dodatkowych

 

Nauczycielki:

mgr Natalia Goślińska
lic. Aleksandra Kruszona
Pomoc nauczyciela:
Violetta Szymanowska

Informacje dla Rodziców grupy Słoneczka

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc styczeń:

 

Tydzień 1: Mijają dni, miesiące, lata

 • rozwijanie mowy,
 • zapoznanie z różnymi rodzajami kalendarzy,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • poznawanie nazw miesięcy,
 • rozwijanie szybkości i zwinności,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie reakcji na ustalony sygnał,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie oznak pór roku,
 • zachęcanie do zakładania hodowli roślin,
 • obserwowanie wzrostu roślin,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • utrwalanie nazw miesięcy,
 • rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Tydzień 2: Zima i zwierzęta

 • rozwijanie mowy,
 • poznawanie nazw ptaków zimujących w Polsce,
 • utrwalanie poznanych znaków matematycznych,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 8,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • reagowanie ruchem na dźwięki o różnej wysokości,
 • reagowanie na ustalone sygnały,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • utrwalanie wyglądu i nazw ptaków zimujących w Polsce,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • utrwalanie wyglądu i nazw poznanych figur geometrycznych,
 • poznawanie zjawisk przyrody nieożywionej,
 • zachęcanie do podejmowania zabaw badawczych,
 • utrwalanie nazw zwierząt leśnych.

 

Tydzień 3: Babcia i dziadek

 • rozwijanie mowy,
 • wzbudzanie szacunku dla osób starszych,
 • rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słuchowej,
 • rozpoznawanie i nazywanie poznanych liter,
 • rozwijanie umiejętności liczenia
 • rozpoznawanie i nazywanie masek i strojów balowych,
 • utrwalanie poznanych zapisów cyfrowych liczb,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • rozwijanie umiejętności wyrażania świata za pomocą komunikatów niewerbalnych,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zachęcanie do sprawiania przyjemności dziadkom,
 • rozwijanie mowy i pamięci,
 • docenianie wpływu dziadka na wychowanie wnuków,
 • aktywne uczestniczenie w proponowanych zabawach,
 • obserwowanie swoich możliwości na tle innych

 

Tydzień 4:  Projekt: Bezpieczeństwo zimą

 • ustalanie zasad i miejsca bezpiecznej zabawy na śniegu i lodzie,
 • wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i rozsądku podczas zabaw zimowych,
 • zrozumienie przez dzieci konieczności wybierania bezpiecznych miejsc do zabawy,
 • zapoznanie z pracą ratownika medycznego, przybliżenie jego pracy i podstawowych form udzielania pierwszej pomocy,
 • odpowiadanie na zadane pytania, formułowanie własnych pytań, tworzenie siatki pytań do pojęcia bezpieczeństwo zimą,
 • poszerzanie wiadomości na temat bezpieczeństwa zimą i zasad bezpiecznej zabawy zimą,
 • zapoznanie z zimowymi sportami,
 • dostosowanie ubioru do warunków pogodowych,
 • rozwijanie umiejętności dodawania,
 • odróżnianie bezpiecznych miejsc do zabaw zimowych od niebezpiecznych miejsc,
 • utrwalanie zasad bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym zimą,
 • uświadamianie dzieciom konieczności przestrzegania zasad bezpieczeństwa w sytuacji zagrożenia,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie zasad bezpiecznej zabawy warunkach zimowych.

 

 

Piosenka:

 1. „Wesoła para”

Słowa i muzyka: Krystyna Gowik

 1. Moja babcia i mój dziadek

zawsze dają sobie radę.

Czy to w zimie czy to w lecie,

smutków u nich nie znajdziecie.

A gdy mi się marzy tak coś dobrego zjeść,

to wołają mnie, to wołają mnie:

– Chodź tu i ciasteczko weź!

Ref: Daba dam, daba dam, daba dam, daba dam.

Dziadków wesołych mam.

Daba dam, daba dam, daba dam, daba dam.

I nikomu ich nie oddam.

 1. Moja babcia i mój dziadek to sportowcy jak marzenie.

Na siłowni ćwiczą w parku i pływają na basenie.

A gdy chcę na spacer z dziadkami gdzieś się przejść,

to wołają mnie, to wołają mnie: – Tylko pieska z sobą weź!

Ref: Daba dam, daba dam, daba dam, daba dam….

 1. Moja babcia i mój dziadek tak mnie zawsze rozśmieszają.

Czy kolacja czy obiadek, to wesołe minki mają.

A gdy muszę wracać i mówię dziadkom: cześć!

To wołają mnie, to wołają mnie:

– Dobry humor od nas weź!

 1. Ref: Daba dam, daba dam, daba dam, daba dam……

 

Wiersz

 1. „Tydzień”

Autor: Jan Brzechwa

Tydzień dzieci miał siedmioro:

„Niech się tutaj wszystkie zbiorą!”

Ale przecież nie tak łatwo radzić sobie z liczną dziatwą:

Poniedziałek już od wtorku

poszukuje kota w worku.

Wtorek środę wziął pod brodę:

„Chodźmy sitkiem czerpać wodę”.

Czwartek w górze igłą grzebie

i zaszywa dziury w niebie.

Chcieli pracę skończyć w piątek,

a to ledwie był początek.

Zamyśliła się sobota:

„Toż dopiero jest robota!”

Poszli razem do niedzieli,

tam porządnie odpoczęli. \

Tydzień drapie się w przedziałek:

„No, a gdzie jest poniedziałek?”

Poniedziałek już od wtorku

poszukuje kota w worku – I tak dalej…

 

Język angielski w styczniu 2022:

MIESIĄC TEMAT MIESIĄCA TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA I ZWROTY PIOSENKI I WIERSZE
 

 

 

 

 

 

 

 

STYCZEŃ

 

 

 

 

 

MY FAMILY

 

FAMILY PORTRAIT 1

Family, daddy, mummy, sister, brother, grandma, grandpa 1.Rain, rain, go away. Come again another day. DADDY wants to play.

2.Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. MOMMY wants to play.

3.Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. BROTHER wants to play.

4.Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. SISTER wants to play.

5.Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. BABY wants to play.

6.Rain, rain, go away. Rain, rain, go away. Come again another day. ALL THE FAMILY wants to play. Rain, rain, go away.

 

FAMILY PORTRAIT 2

 

 

GRANDPARENTS

 

 

 

Here you are,

Thank you

 

 

I LOVE MY FAMILY

 

 

I love…(mummy, daddy, my family)