Słoneczka

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 5 i 6  letnie.

Chętnie podejmujemy różnorodne działania organizowane przez nauczycielki. Słoneczka dbają o ład i porządek w sali. Pobyt w przedszkolu, nowe koleżanki i koledzy to dobra okazja do nauki tolerancji, poszanowania praw innych. Sytuacje okazjonalne, propozycje dzieci, spacery, wycieczki, sprzyjają rozwijaniu zainteresowań. Po śniadaniu, gdy umyjemy ząbki, zaczynamy nasze zajęcia. Najbardziej lubimy: rysować, układać, spacerować, śpiewać i tańczyć. W liczeniu też jesteśmy dobrzy. Ćwiczymy swoją sprawność na zajęciach ruchowych i w ogrodzie przedszkolnym. Chętnie układamy puzzle i konstruujemy budowle z różnorodnych klocków. Przyjemnie jest chodzić do przedszkola, gdzie jest dużo dzieci i zawsze robimy coś ciekawego, czegoś nowego się dowiadujemy.


Co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy w czasie zabaw i zajęć w grupie starszej:

  • rozwijamy mowę, myślenie, spostrzegawczość, słuch fonematyczny
  • doskonalimy umiejętności samoobsługowe, sprawność manualną i fizyczną
  • poznajemy podstawowe prawa moralne np. nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe…
  • poznajemy liczby i cyfry
  • bierzemy udział w bardziej złożonych zabawach dydaktycznych
  • wykonujemy prace plastyczne różnymi technikami
  • wiele rozmawiamy o otaczającym nas świecie
  • uczymy się zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
  • chętnie uczestniczymy w zajęciach dodatkowych

 

Nauczycielki:
mgr Aneta Pawłowska
lic. Monika Bąk
Pomoc nauczyciela:
Violetta Szymanowska

Czerwiec
Tematy kompleksowe:
I. Świętujmy razem Dzień Dziecka
II. W poszukiwaniu sprawiedliwości
III.Wakacyjne plany

IV. Wakacje tuż-tuż

Zamierzenie dydaktyczno-wychowawcze:
Rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur
Poszerzenie wiadomości na temat życia ludzi w innych krajach, warunków życia i zwyczajów
Doskonalenie umiejętności współdziałania grupowego, pozytywnej rywalizacji
Budzenie szacunku dla siebie oraz innych niezależnie od koloru skóry, narodowości
Poznanie podstawowych praw dzieci oraz uświadomienie równości wszystkich ludzi w tym zakresie
Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania, rozwiązywanie zadań z treścią
Wprowadzenie w świat wartości uniwersalnych, takich jak dobro, sprawiedliwości
Rozbudzenie zainteresowań badawczych dzieci
Doskonalenie umiejętności czytania,
Wdrażanie do przestrzegania obowiązujących zasad bezpieczeństwa,
Utrwalenie poznanych liter,
Kształtowanie kultury odbioru muzyki
Doskonalenie umiejętności klasyfikowania figur ze względu na cechy jakościowe; utrwalenie liczebników porządkowych,
Rozwijanie słuchu muzycznego przez określanie cech utworów muzycznych, np. tempa, dynamiki

Rozbudzanie pod wpływem muzyki wyobraźni i zachęcanie do różnych form ekspresji – plastycznej, ruchowej, słownej

„Dżungla”
Słowa: J. Soliński
Muzyka: K. Heering
1.Gdzie są liany, drzewa, trzcina, tam przeróżna jest zwierzyna.
Ona skacze, pełza, wyje: oto dżungla, która żyje!
Zanim zacznie się ulewa, pani małpa złazi z drzewa.
Szybko się przed deszczem chroni: liść-parasol trzyma w dłoni.
2. Skaczą, śmieją się papugi, że wąż, chociaż taki długi,
nagle czegoś się przestraszył: wił się, pełzał i gdzieś zaszył.
Kiedy słoń powala drzewo, macha trąbą w prawo, w lewo.
Tygrys wtedy przed nim zmyka i w zaroślach gęstych znika.
Gdzie są liany, drzewa, trzcina, tam przeróżna jest zwierzyna.
Ona skacze, pełza, wyje: oto dżungla, która żyje!

„SŁONECZNIK”

Autor: A. Dziechciarczyk

PODŁUŻNE PŁATKI ŻÓŁTE JAK SŁOŃCE BRĄZOWY  ŚRODEK W NIM ZIAREN TYSIĄCE DO TEGO ŁODYGA BARDZO DŁUGA I JUŻ SŁONECZNIK
WESOŁO MRUGA