Słoneczka

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 5 i 6  letnie.

Chętnie podejmujemy różnorodne działania organizowane przez nauczycielki. Słoneczka dbają o ład i porządek w sali. Pobyt w przedszkolu, nowe koleżanki i koledzy to dobra okazja do nauki tolerancji, poszanowania praw innych. Sytuacje okazjonalne, propozycje dzieci, spacery, wycieczki, sprzyjają rozwijaniu zainteresowań. Po śniadaniu, gdy umyjemy ząbki, zaczynamy nasze zajęcia. Najbardziej lubimy: rysować, układać, spacerować, śpiewać i tańczyć. W liczeniu też jesteśmy dobrzy. Ćwiczymy swoją sprawność na zajęciach ruchowych i w ogrodzie przedszkolnym. Chętnie układamy puzzle i konstruujemy budowle z różnorodnych klocków. Przyjemnie jest chodzić do przedszkola, gdzie jest dużo dzieci i zawsze robimy coś ciekawego, czegoś nowego się dowiadujemy.


Co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy w czasie zabaw i zajęć w grupie starszej:

  • rozwijamy mowę, myślenie, spostrzegawczość, słuch fonematyczny
  • doskonalimy umiejętności samoobsługowe, sprawność manualną i fizyczną
  • poznajemy podstawowe prawa moralne np. nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe…
  • poznajemy liczby i cyfry
  • bierzemy udział w bardziej złożonych zabawach dydaktycznych
  • wykonujemy prace plastyczne różnymi technikami
  • wiele rozmawiamy o otaczającym nas świecie
  • uczymy się zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
  • chętnie uczestniczymy w zajęciach dodatkowych

 

Nauczycielki:

mgr Natalia Goślińska
mgr Paula Frąckowiak
Pomoc nauczyciela:
Anna Brych

Informacje dla Rodziców grupy Słoneczka

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc LISTOPAD:

 

 

Tydzień pierwszy

Temat: Jesienne nastroje

W tym tygodniu dzieci:

− utrwalą kolory, nazwy i wygląd figur geometrycznych

− wysłuchają opowiadania Agaty Widzowskiej Sposób na nudę

− poznają literę i, I

− wysłuchają i nauczą się piosenki Taniec w deszczu

− wykonają doświadczenia pozwalające sprawdzić, które przedmioty toną w wodzie,

a które utrzymują się na jej powierzchni

− poznają cykl krążenia wody w przyrodzie

− wykonają łódkę techniką origami

− będą brać udział w zabawach matematycznych

− będą ćwiczyć analizę i syntezę słuchową

− rozwiążą zagadki słowne

− poznają części wspólne zbiorów

− wykonają pracę plastyczną Świat skąpany w deszczu

− zapoznają się z funkcją powtórzeń w kodowaniu

 

Tydzień drugi

Temat: W świecie teatru

W tym tygodniu dzieci:

− wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej Marzenia senne

− poznają literę t, T

− wysłuchają i nauczą się piosenki Za kurtyną

− rozwiążą zagadki słowne

− zorganizują kącik teatralny

− zainscenizują baśń

− wykonają teatrzyk cieni

− nauczą się wyraziście wypowiadać zdania

− wykonają kukiełki do kącika teatralnego

− wymyślą baśń

− wykonają maskę teatralną (5-latki)

− poznają liczbę 4

− dowiedzą się, czym jest Narodowe Święto Niepodległości i kiedy je obchodzimy

− zakodują żołnierski taniec

− będą rozwijać umiejętność przełożenia podanych prawidłowości z jednej sytuacji

w inną

 

Tydzień trzeci

Temat: Znamy te baśnie

W tym tygodniu dzieci:

− wysłuchają opowiadania Agaty Widzowskiej Baba-Jaga na basenie

− poznają literę d, D

− wysłuchają i nauczą się piosenki Magiczne kartki

− zilustrują rymowankę

− dowiedzą się, jak powstaje książka

− zaprezentują ruchem bohaterów baśni

− obejrzą książki przyniesione przez koleżanki i kolegów do przedszkola

− wykonają książeczki z ilustracjami

− naprawią zniszczone książki

− będą rozpoznawać poznane już figury na obrazkach

− poznają prostokąt

− ułożą historyjkę obrazkową

− wykonają pracę platyczną Roszpunka

− będą uczestniczyć w zajęciach z kodowania

− wykonają ćwiczenia z kinezjologii edukacyjnej

 

Tydzień czwarty

Temat: Tutaj rosły paprocie

W tym tygodniu dzieci:

− wysłuchają opowiadania Barbary Szelągowskiej Tymek na tropie dinozaurów

− poznają literę k, K

− ysłuchają i nauczą się piosenki Świat dinozaurów

− ulepią figurki dinozaurów z gliny lub z plasteliny

− dowiedzą się, jak powstaje węgiel

− poznają właściwości fizyczne minerałów: soli kuchennej i węgla kamiennego

− dowiedzą się, jakie produkty pochodzą z węgla

− poznają prawdopodobne przyczyny wyginięcia dinozaurów

− wykonają dinozaura z włóczki

− poznają liczbę 5

− wykonają karty matematyczne

− utrwalą poznane litery

− wykonają pracę plastyczną Kolorowy dinozaur

− będą kodować za pomocą funkcji warunku

 

Piosenka

„Hymn Polski” Mazurek Dąbrowskiego

Autor: Józef Wybicki

1. Jeszcze Polska nie zginęła,
Kiedy my żyjemy.
Co nam obca przemoc wzięła,
Szablą odbierzemy.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski,
Z ziemi włoskiej do Polski.
Za twoim przewodem
Złączym się z narodem.

2. Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę,
Będziem Polakami.
Dał nam przykład Bonaparte,
Jak zwyciężać mamy.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski…

3. Jak Czarniecki do Poznania
Po szwedzkim zaborze,
Dla ojczyzny ratowania
Wrócim się przez morze.

Refren: Marsz, marsz, Dąbrowski…

4. Już tam ojciec do swej Basi
Mówi zapłakany –

Słuchaj jeno,pono nasi

Biją w tarabany.

 

 

Wiersz

 

„Listopadowe listy”

Autor: Marek Majewski

Cieszą się wszyscy listonosze!

Listopad przyszedł w samą porę.

Starczy do parku wejść i… proszę –

listy wpadają wprost do toreb.

To nic, że liście to nie listy,

ludzie i tak są zachwyceni,

bo listów nie dostają nigdy

tak barwnych, jak te od jesieni.