Słoneczka

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 5 i 6  letnie.

Chętnie podejmujemy różnorodne działania organizowane przez nauczycielki. Słoneczka dbają o ład i porządek w sali. Pobyt w przedszkolu, nowe koleżanki i koledzy to dobra okazja do nauki tolerancji, poszanowania praw innych. Sytuacje okazjonalne, propozycje dzieci, spacery, wycieczki, sprzyjają rozwijaniu zainteresowań. Po śniadaniu, gdy umyjemy ząbki, zaczynamy nasze zajęcia. Najbardziej lubimy: rysować, układać, spacerować, śpiewać i tańczyć. W liczeniu też jesteśmy dobrzy. Ćwiczymy swoją sprawność na zajęciach ruchowych i w ogrodzie przedszkolnym. Chętnie układamy puzzle i konstruujemy budowle z różnorodnych klocków. Przyjemnie jest chodzić do przedszkola, gdzie jest dużo dzieci i zawsze robimy coś ciekawego, czegoś nowego się dowiadujemy.


Co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy w czasie zabaw i zajęć w grupie starszej:

 • rozwijamy mowę, myślenie, spostrzegawczość, słuch fonematyczny
 • doskonalimy umiejętności samoobsługowe, sprawność manualną i fizyczną
 • poznajemy podstawowe prawa moralne np. nie czyń drugiemu, co Tobie nie miłe…
 • poznajemy liczby i cyfry
 • bierzemy udział w bardziej złożonych zabawach dydaktycznych
 • wykonujemy prace plastyczne różnymi technikami
 • wiele rozmawiamy o otaczającym nas świecie
 • uczymy się zgodnego współżycia i współdziałania w grupie
 • chętnie uczestniczymy w zajęciach dodatkowych

 

Nauczycielki:
mgr Aneta Pawłowska
mgr Natalia Goślińska
Pomoc nauczyciela:
Violetta Szymanowska

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc wrzesień:

Tydzień 1: To jestem ja

 • zachęcanie do poznawania kolegów i koleżanek z grupy,
 • rozwijanie mowy,
 • wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci poprzez poznawanie przedszkola,
 • zwracanie uwagi na wygląd i wyposażenie przedszkola,
 • dostrzeganie podobieństw między dziećmi a ich rodzicami,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • poznawanie ważniejszych regionów Polski,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • poznawanie narządów zmysłów,
 • utrwalanie nazw części ciała,
 • poznawanie różnych stanów emocjonalnych.

 

Tydzień 2: Moja grupa

 • rozwijanie mowy, kreatywności i orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • utrwalanie pojęć: przygrywka, zwrotka, refren,
 • umuzykalnianie dzieci,
 • dekodowanie obrazków – tworzenie kontraktu grupowego, przygotowanie do nauki czytania,
 • poznawanie innych niż dotychczas zasad zachowania się w grupie.

 

Tydzień 3: Moja droga do przedszkola

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne (cele główne):

 • poznawanie zasad ruchu drogowego,
 • rozpoznawanie pasów, sygnalizacji świetlnej,
 • zapoznanie z kołem,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania na podstawie jednej cechy – wielkości,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • wyrabianie reakcji na przerwę w muzyce,
 • rozwijanie sprawności manualnych,
 • rozwijanie słuchu fonematycznego,
 • zapoznanie z wybranymi znakami drogowymi.

 

Tydzień 4: Idzie jesień… przez las, park

 • zapoznanie ze środowiskiem przyrodniczym – parkiem,
 • poznawanie oznak nowej pory roku – jesieni,
 • rozwijanie mowy, utrwalanie oznak jesieni,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie wyobraźni,
 • utrwalanie kolorów jesieni,
 • rozwijanie umiejętności wokalnych,
 • obrazowanie tekstu piosenki ruchem,
 • rozwijanie umiejętności liczenia z zastosowaniem liczebników głównych i liczebników porządkowych w zakresie sześciu,
 • poznawanie przedstawicieli grzybów: jadalnych i trujących,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • rozwijanie mowy i pamięci.

 

Piosenka:

PANI JESIEŃ

Wszyscy ludzie mówią, że jesień jest smutna,
a ja wcale się nie zgadzam z tym!
Jesień jest wesoła, echo za nią woła,
pełno przed nią złotych drzew.

 

Ref. Pani jesień do nas przyszła
i wesoło śpiewa nam,
strój jej zdobią złote liście,
na bębenku dla niej gram.

 

Odlatują ptaki i spadają liście,
ja w zeszycie też mam fajny liść.
O jesieni śpiewać mogłabym tu długo,
lecz do szkoły muszę iść.

 

 

Wiersz:

 

„Gdzie jesteś, jesieni?” Hanna Zdzitowiecka

 

     Gdzie jesteś, jesieni?
Tu jestem.
W suchych liściach lecących
Z szelestem,
W barwnych liściach czerwonych
I złotych,
Co nad ziemią się kładą
Pokotem.
Z dębu strząsam dojrzałe
Żołędzie,
Babim latem przystrajam
Gałęzie,
Ptakom wskażę bezpieczne
Dróg szlaki,
Jeża do snu utulę
Pod krzakiem.
Mgły wieczorem nad wodą
Rozłożę
I przed zimą odejdę
Za morze.

Język angielski we wrześniu: