Aniołki

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 3 i 4 letnie.

 • Codziennie uczestniczymy w zajęciach zorganizowanych przez nasze panie.
 • Uczymy się wierszy, piosenek, poznajemy nowe zabawy, uczymy się rysować kredkami, malować, lepić, wycinać czy liczyć.
 • Bardzo chętnie słuchamy bajek i opowiadań czytanych przez panią.
 • Wspólnie z naszymi starszymi kolegami bierzemy udział w uroczystościach przedszkolnych, a także poznajemy ludzi pracujących w różnych zawodach.


Co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy w czasie zabaw i zajęć w grupie najmłodszej:

 • Dochodzenie do samodzielności w ubieraniu i rozbieraniu się.
 • Nabywanie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupa,
 • Uczenie szacunku do rozmówcy.
 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 • Dokładne wskazywanie swojego miejsca zamieszkania, opowiadanie o swoim domu.
 • Ćwiczenie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Określenie kierunków w przestrzeni.
 • Wyodrębnianie w otoczeniu figur geometrycznych, tworzenie rytmicznych wzorów.
 • Tworzenie zbiorów przedmiotów, porównywanie liczebności.
 • Rozróżnianie dźwięków w tym instrumentów muzycznych.
 • Śpiewania oraz ilustrowania piosenek ruchem.
 • Wypowiadanie się na temat obrazków, układanie historii wydarzeń.
 • Zapamiętywanie wierszy.

Nauczycielki:
mgr Natalia Goślińska
lic. Monika Bąk
Pomoc nauczyciela:
Violetta Szymanowska

Informacje dla Rodziców grupa Aniołki – kwiecień 2021

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

Ogólne cele wychowawczo-dydaktyczne:

 • poznanie znaczenia tradycji,
 • poszerzanie wiadomości na temat potraw przygotowywanych na świąteczny stół,
 • budzenie zainteresowania świątecznymi tradycjami,
 • poznanie wybranych tradycji związanych z Wielkanocą,
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej,
 • doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i odpowiadania na pytania,
 • zachęcanie do kulturalnego zachowania podczas zajęć, praktyczna realizacja zasady: „Słuchamy siebie nawzajem”,
 • poznanie zabaw matematycznych z pisankami,
 • doskonalenie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jedną cechę,
 • rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania,
 • zachęcanie do aktywnej postawy podczas zajęć,
 • poznawanie piosenek o tematyce świątecznej,
 • rozwijanie słuchu muzycznego i umiejętności wokalnych,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • zachęcanie do zgodnej współpracy podczas zabaw, ćwiczeń i zadań,
 • poznanie budowy jajka,
 • doskonalenie percepcji wzrokowej,
 • rozwijanie twórczej ekspresji plastycznej,
 • budzenie zainteresowania otaczającym światem

 

 

„Z wielką radością”

Z wielką radością,

Z pięknym uśmiechem,

Witamy cię, cię, cię !

Raz rączką prawą,

Raz rączką lewą,

Do przodu, do tyłu,

I raz, dwa, trzy!

 

„Kwiecień plecień”

 1. Idzie za kwietniem rowem zielonym

Pierwsza stokrotka w śniegu kwietniowym.

Na skrawku ciepła, na zimna brzeżku,

Kwiat przebiśniegu usiadł w dołeczku.

Ref: Kwiecień, plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata (bis)

 1. Śniegiem sypnęło; czy kwiaty wschodzą na pożegnanie ostatnim mrozom?

Uderza wiosna o skrzydła ptakom

Śpiew się poturlał z góry po dachu.

Ref: Kwiecień, plecień….

Język angielski w kwietniu:

 

MIESIĄC TEMAT MIESIĄCA TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA I ZWROTY PIOSENKI I WIERSZE
 

 

 

 

 

 

 

 

KWIECIEŃ

 

 

 

 

 

IT’S SPRING!

It’s  spring! It’s warm, It’s Cloud, blue It’s spring

It’s spring, it’s spring.

It’s warm outside.

Let’s go to the park

And play on a slide.

It’s spring, it’s spting.

It’s cloud outside.

Let’s go to the park.

And play on a slide.

 

Numbers

One, two,

Put on shoe.

Three, four,

Put on more.

Five, six,

Do some kicks.

Seven, eight,

Now  we wait.

Nine, ten

-do it again!

 

Spring clothes

Cap, shorts, T-shirt, shoes
 

Let’s go to the park

 

Park, bench, on , under

 

 

It’s warm outside