Aniołki

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 3 i 4 letnie.

 • Codziennie uczestniczymy w zajęciach zorganizowanych przez nasze panie.
 • Uczymy się wierszy, piosenek, poznajemy nowe zabawy, uczymy się rysować kredkami, malować, lepić, wycinać czy liczyć.
 • Bardzo chętnie słuchamy bajek i opowiadań czytanych przez panią.
 • Wspólnie z naszymi starszymi kolegami bierzemy udział w uroczystościach przedszkolnych, a także poznajemy ludzi pracujących w różnych zawodach.


Co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy w czasie zabaw i zajęć w grupie najmłodszej:

 • Dochodzenie do samodzielności w ubieraniu i rozbieraniu się.
 • Nabywanie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupa,
 • Uczenie szacunku do rozmówcy.
 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 • Dokładne wskazywanie swojego miejsca zamieszkania, opowiadanie o swoim domu.
 • Ćwiczenie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Określenie kierunków w przestrzeni.
 • Wyodrębnianie w otoczeniu figur geometrycznych, tworzenie rytmicznych wzorów.
 • Tworzenie zbiorów przedmiotów, porównywanie liczebności.
 • Rozróżnianie dźwięków w tym instrumentów muzycznych.
 • Śpiewania oraz ilustrowania piosenek ruchem.
 • Wypowiadanie się na temat obrazków, układanie historii wydarzeń.
 • Zapamiętywanie wierszy.

Nauczycielki od 1.09.2021:
mgr Agnieszka Kula
mgr Monika Bąk – Bednarz
Pomoc nauczyciela:
Anna Brych

Informacje dla Rodziców grupa Aniołki – Wrzesień 2021

ZAMIERZENIA NA MIESIĄC WRZESIEŃ U ANIOŁKÓW
dostrzeganie korzyści płynących z pobytu w przedszkolu i posiadania przyjaciół,
kształtowanie postawy przyjacielskiej,
budowanie przyjaznej atmosfery,
integracja grupy,
tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń językowych,
rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej,
motywowanie do samodzielnych doświadczeń,
tworzenie warunków do poszerzania doświadczeń matematycznych,
kształtowanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów według jednej cechy,
motywowanie do samodzielnego manipulowania przedmiotami,
odkrywanie własnych możliwości twórczych,
kształtowanie słuchu muzycznego,
wyrabianie pamięci,
rozwijanie umiejętności wokalnych,
doskonalenie sprawności fizycznej,
wdrażanie do zgodnego współdziałania podczas zabaw i wykonywanych zadań,
poznanie roli znaczków indywidualnych w przedszkolu,
rozwijanie sprawności manualnej i spostrzegawczości wzrokowej,
wdrażanie do starannego wykonywania wszystkich czynności,
poznanie wartości przyjaźni,
doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przyjaźni i przyjaciół,
wzmacnianie więzi grupowych oraz miłej i serdecznej atmosfery w grupie,
zachęcanie do dzielenia się przyniesionymi z domu zabawkami,
rozwijanie umiejętności komunikacyjnych,
wdrażanie do zgodnego działania w czasie pobytu w przedszkolu,
poznanie roli pracowników przedszkola,
rozwijanie kompetencji matematycznych,
doskonalenie umiejętności klasyfikowania i logicznego myślenia,
wdrażanie do szanowania wszystkich ludzi niezależnie od wieku i wykonywanego zawodu,
poznanie wybranych piosenek z repertuaru dziecięcego,
rozwijanie ekspresji i wrażliwości muzycznej,
kształtowanie poczucia rytmu,
wyrabianie umiejętności współdziałania w grupie,
dostrzeganie wkładu wszystkich członków grupy w jej dobre codzienne funkcjonowanie,
rozwijanie zdolności teatralnych,
wzmacnianie poczucia własnej wartości,
poznanie znaczenia
odwagi i dzielności
jako ważnych wartości,
kształtowanie pojęcia
odwaga,
poznanie zawodów ważnych społecznie (policjant, lekarz, strażak),
poznanie wyglądu i znaczenia wybranych znaków drogowych,
rozwijanie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i podawania ich nazw,
wyrabianie nawyku uważnego przechodzenia na drugą stronę ulicy i poruszania się podczas spacerów,
poznanie roli tempa w utworze muzycznym,
kształtowanie sprawności manualnej i motoryki dużej,

uwrażliwienie na bogactwo i piękno świata muzyki,

wzbogacanie wiedzy na temat sygnalizatora świetlnego,
poznanie sposobu barwienia wody za pomocą bibuły,
rozwijanie wyobraźni,
motywowanie do samodzielnego wykonania pracy plastycznej od początku do końca,
poszerzanie wiedzy na temat wartości, jaką jest odwaga,
doskonalenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem,
nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
poznanie bezpiecznych i niebezpiecznych zachowań na ulicy,
utrwalenie wyglądu i roli numeru alarmowego 112,
poznanie wyglądu cyfr 1 i 2,
rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek
słownych,
wdrażanie do przestrzegania zawartych wcześniej umów,
poznanie różnych dźwięków związanych z ulicą i pojazdami,
utrwalenie wiedzy o ruchu drogowym,
wdrażanie do cierpliwego oczekiwania na swoją kolej podczas zabaw,
utrwalenie wiadomości na temat pracy strażaka,
poszerzanie doświadczeń plastycznych,

zachęcanie do wykonywania zadań plastycznych i do współpracy podczas zabaw.

WIERSZ

Irena Suchorzewska
Mam trzy lata
Mam trzy lata, trzy i pół,
Brodą sięgam ponad stół.
Do przedszkola chodzę z workiem
I mam znaczek z muchomorkiem.
Pantofelki ładnie zmieniam,
Myję ręce do jedzenia.
Zjadam wszystko z talerzyka,
Tańczę, kiedy gra muzyka.
Umiem wierszyk o koteczku,
O tchórzliwym koziołeczku
I o piesku co był w polu,

Nauczyłam się w przedszkolu.

PIOSENKA

Jadąc samochodem

sł. i muz. Leonardo Antivero, tłum.: Anna Górzyńska

Jadę mym samochodem, Jadę przez świat
nasz cały. Czasem jadę powoli, Czasem zaś
czas mnie goni. A kiedy czasu nadto, Jadę
sobie spokojnie, I śpiewam całą drogę
Uroczą te melodię. Och, jaki piękny jest
świat! Nigdzie nie spieszy mi się. Ach, jak
po polu hula wiatr! Nigdzie nie spieszy mi
się. Jadę mym samochodem, Jadę przez
świat nasz cały. Czasem jadę powoli,
Czasem zaś czas mnie goni. Gdy trudno
zdążyć na czas, Wciskam do dechy gaz i I
nucę mą uroczą Piosenkę raz po raz. A jeśli
na drodze pusto, To mknę prawie tak, jak
wiatr I przyspieszam jeszcze bardziej. Lubię
przed siebie tak gnać, Jeśli nic mnie nie
zatrzyma, Jadę tak do samego celu.
Wesoło kręcą się koła, Za chwilę dojadę do
domu! Jadę mym samochodem, Jadę przez
świat nasz cały. Czasem jadę powoli,
Czasem zaś czas mnie goni. Już dojechałem
do celu, Zaparkowałem auto, Zaś ta piękna
piosenka Właśnie skończyła się.

Język angielski we wrześniu 2021: