Aniołki

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 3 i 4 letnie.

 • Codziennie uczestniczymy w zajęciach zorganizowanych przez nasze panie.
 • Uczymy się wierszy, piosenek, poznajemy nowe zabawy, uczymy się rysować kredkami, malować, lepić, wycinać czy liczyć.
 • Bardzo chętnie słuchamy bajek i opowiadań czytanych przez panią.
 • Wspólnie z naszymi starszymi kolegami bierzemy udział w uroczystościach przedszkolnych, a także poznajemy ludzi pracujących w różnych zawodach.


Co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy w czasie zabaw i zajęć w grupie najmłodszej:

 • Dochodzenie do samodzielności w ubieraniu i rozbieraniu się.
 • Nabywanie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupa,
 • Uczenie szacunku do rozmówcy.
 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 • Dokładne wskazywanie swojego miejsca zamieszkania, opowiadanie o swoim domu.
 • Ćwiczenie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Określenie kierunków w przestrzeni.
 • Wyodrębnianie w otoczeniu figur geometrycznych, tworzenie rytmicznych wzorów.
 • Tworzenie zbiorów przedmiotów, porównywanie liczebności.
 • Rozróżnianie dźwięków w tym instrumentów muzycznych.
 • Śpiewania oraz ilustrowania piosenek ruchem.
 • Wypowiadanie się na temat obrazków, układanie historii wydarzeń.
 • Zapamiętywanie wierszy.

Nauczycielki:
mgr Agnieszka Kula
mgr Natalia Goślińska
Pomoc nauczyciela:
Anna Brych

W czerwcu u Aniołków:

•Będziemy świętować Dzień Dziecka oraz Dzień Ojca
•Poznamy prawa dziecka
•Poznamy wybrane kontynenty i kraje, ich mieszkańców, zwyczaje oraz faunę i florę.
•Będziemy rozpoznawać i nazywać pojazdy lądowe, wodne i powietrzne.
•Zdobędziemy wiedzę o wybranych krajach Unii Europejskiej.
•Poznamy zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas podróżowania.
•Usystematyzujemy wiedzę o naszej ojczyźnie
•Poznamy legendy Warszawy i Krakowa.
•Uczy się zasad bezpieczeństwa  obowiązujących w czasie letniego wypoczynku.
•Rozwiniemy
umiejętności ruchowe, cech motorycznych przez zabawy ruchowe i taneczne
•Będziemy doskonalić percepcję wzrokową i sprawność grafomotoryczną.
•Wykonamy prace plastyczno-techniczne dostosowane do danej tematyki
•Będziemy liczyć i porównywać liczebność elementów.
•Będziemy wykonywać różne doświadczenia i eksperymenty

Nauka fragmentu piosenki:

Arka Noego „Tato”
https://www.youtube.com/watch?v=Xb6rOPW2Nno
Nie boję się gdy ciemno jest
Ojciec za rękę prowadzi mnie /x2
Dziękuję Ci Tato za wszystko co robisz
że bawisz się ze mną na rękach mnie nosisz
Dziękuję Ci Tato i wiem to na pewno
przez cały dzień czuwasz nade mną
Nie boję się gdy ciemno jest
Ojciec za rękę prowadzi mnie /x2
Czasem się martwię czegoś nie umiem
Ty mnie pocieszasz i mnie rozumiesz
Śmieję się głośno kiedy żartujesz
bardzo Cię kocham i potrzebuję
Nie boję się gdy ciemno jest
Ojciec za rękę prowadzi mnie /x2

Wierszyk na Dzień Ojca

Taty Święto, Taty Dzień,
dzisiaj Mama idzie w cień.
Dzisiaj Mama razem ze mną
zrobić Tobie chce przyjemność.
Z pomocą Mamy więc składam życzenia:
zdrówka i siły i marzeń spełnienia
dziękuję za troskę Twą od dzieciństwa
i życzę radości z tacierzyństwa!