Aniołki

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 3 i 4 letnie.

 • Codziennie uczestniczymy w zajęciach zorganizowanych przez nasze panie.
 • Uczymy się wierszy, piosenek, poznajemy nowe zabawy, uczymy się rysować kredkami, malować, lepić, wycinać czy liczyć.
 • Bardzo chętnie słuchamy bajek i opowiadań czytanych przez panią.
 • Wspólnie z naszymi starszymi kolegami bierzemy udział w uroczystościach przedszkolnych, a także poznajemy ludzi pracujących w różnych zawodach.


Co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy w czasie zabaw i zajęć w grupie najmłodszej:

 • Dochodzenie do samodzielności w ubieraniu i rozbieraniu się.
 • Nabywanie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupa,
 • Uczenie szacunku do rozmówcy.
 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 • Dokładne wskazywanie swojego miejsca zamieszkania, opowiadanie o swoim domu.
 • Ćwiczenie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Określenie kierunków w przestrzeni.
 • Wyodrębnianie w otoczeniu figur geometrycznych, tworzenie rytmicznych wzorów.
 • Tworzenie zbiorów przedmiotów, porównywanie liczebności.
 • Rozróżnianie dźwięków w tym instrumentów muzycznych.
 • Śpiewania oraz ilustrowania piosenek ruchem.
 • Wypowiadanie się na temat obrazków, układanie historii wydarzeń.
 • Zapamiętywanie wierszy.

Nauczycielki od 1.09.2022:
mgr Agnieszka Kula
mgr Monika Bąk – Bednarz
lic. Aleksandra Kruszona
Pomoc nauczyciela:
Violetta Szymanowska

Informacje dla Rodziców grupy Aniołków

Zamierzania  wychowawczo-dydaktyczne na miesiąc luty:

Tydzień 1; Kim będę jak dorosnę?

 

 • rozwijanie mowy
 • stwarzanie okazji do poznawania różnych zawodów
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • klasyfikowanie przedmiotów według wybranego kryterium
 • doskonalenie wiedzy na temat różnych zawodów
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie umiejętności działania w skupieniu
 • wykonywanie ustalonych poleceń na dźwięk instrumentu
 • zwrócenie uwagi na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z urządzeń elektrycznych
 • rozwijanie sprawności manualnej

 

Tydzień 2: Jaka jest moja ulubiona baśń?

 

 • rozwijanie mowy
 • budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • kształtowanie świadomości na temat książki jako źródła wiedzy
 • rozwijanie umiejętności matematycznych
 • rozwijanie koordynacji ruchowej
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i wrażliwości dotykowej
 • wzbogacenie wiedzy na temat budowy książki

 

Tydzień 3: Gdzie mieszka sztuka?

 

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
 • układanie kompozycji z figur geometrycznych
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • pobudzanie aktywności i ekspresji twórczej
 • rozwijanie ciekawości poznawczej
 • rozwijanie swobody ruchu

 

Tydzień 4: Kiedy żyły dinozaury?

 

 • zdobywanie informacji na temat dinozaurów
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat
 • rozwijanie wiedzy na temat dinozaurów
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania
 • doskonalenie umiejętności posługiwania się określeniami: wysoki, niski
 • zapoznanie z dinozaurami mięsożernymi
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • rozwijanie umiejętności działania w skupieniu
 • ćwiczenie spostrzegawczości

 

Piosenka

Bałwanek- Anima Nutki

 1. Pada, pada śnieżek biały, sypie od samego rana

Chodźcie chłopcy i dziewczynki ulepimy dziś bałwana.

Ref. Jedna kula taka duża, druga kula taka mała

Małe oczka – dwa węgielki i z węgielków buźka cała.

 1. Potem jeszcze dołożymy marchewkowy nosek mały

I z patyków rączki obie będzie miał nasz bałwan biały.

Ref. Jedna kula…

 1. Jeszcze guzik jeden, drugi, garnek czarny hop na głowę

Teraz razem zaśpiewamy bo już wszystko jest gotowe.

Ref. Jedna…

 

 Wiersz

Jedzie Zima-

 

Je­dzie pani Zima
na ko­ni­ku bia­łym,
spo­tka­ły ją dzie­ci,
pięk­nie po­wi­ta­ły:

– Dro­ga pani Zimo,
syp­nij dużo śnie­gu,
żeby nam sa­necz­ki
nie usta­ły w bie­gu.