Aniołki

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 3 i 4 letnie.

 • Codziennie uczestniczymy w zajęciach zorganizowanych przez nasze panie.
 • Uczymy się wierszy, piosenek, poznajemy nowe zabawy, uczymy się rysować kredkami, malować, lepić, wycinać czy liczyć.
 • Bardzo chętnie słuchamy bajek i opowiadań czytanych przez panią.
 • Wspólnie z naszymi starszymi kolegami bierzemy udział w uroczystościach przedszkolnych, a także poznajemy ludzi pracujących w różnych zawodach.


Co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy w czasie zabaw i zajęć w grupie najmłodszej:

 • Dochodzenie do samodzielności w ubieraniu i rozbieraniu się.
 • Nabywanie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupa,
 • Uczenie szacunku do rozmówcy.
 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 • Dokładne wskazywanie swojego miejsca zamieszkania, opowiadanie o swoim domu.
 • Ćwiczenie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Określenie kierunków w przestrzeni.
 • Wyodrębnianie w otoczeniu figur geometrycznych, tworzenie rytmicznych wzorów.
 • Tworzenie zbiorów przedmiotów, porównywanie liczebności.
 • Rozróżnianie dźwięków w tym instrumentów muzycznych.
 • Śpiewania oraz ilustrowania piosenek ruchem.
 • Wypowiadanie się na temat obrazków, układanie historii wydarzeń.
 • Zapamiętywanie wierszy.

Nauczycielki od 1.09.2021:
mgr Agnieszka Kula
mgr Monika Bąk – Bednarz
Pomoc nauczyciela:
Anna Brych

ZAMIERZENIA NA CZERWIEC :

 • wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego,
 • poznawanie świata poprzez doświadczenia własne i innych ludzi,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • zachęcanie do wypowiadania się na forum grupy,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej poprzez aktywny udział w zabawach badawczych,
 • nabywanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,
 • rozwijanie szybkiej reakcji na ustalone sygnały,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia,
 • klasyfikowanie przedmiotów ze względu na ich przynależność,
 • rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej,
 • poznawanie różnych środowisk przyrodniczych,
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
 • zachęcanie do sprawiania niespodzianek bliskim osobom,
 • zapoznanie z różnymi środkami komunikacji lądowej, powietrznej i morskiej,
 • rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności aparatu artykulacyjnego
 • rozpoznawanie emocji i radzenia sobie z nimi,
 • rozwijanie mowy komunikatywnej,
 • poszerzanie doświadczeń plastycznych,
 • uświadamianie niebezpieczeństw w miejscach wakacyjnego wypoczynku,
 • rozwijanie mowy,
 • reagowanie na ustalone hasła i sygnały muzyczne,
 • rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności liczenia ze zwróceniem szczególnej uwagi na rolę ostatniego liczebnika,
 • określanie liczebności zbioru bez liczenia,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • poznawanie właściwych form zachowania,
 • rozwijanie umiejętności kulturalnego komunikowania się,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wykonywania poleceń,
 • utrwalanie nazw oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku,
 • rozwijanie myślenia logicznego.
 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
 • doskonalenie poprawności językowej prezentowanych wypowiedzi,
 • doskonalenie umiejętności wypowiadania się na forum grupy,
 • wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości,
 • rozwijanie poczucia rytmu,
 • dostrzeganie i powtarzanie rytmu muzycznego,
 • poznanie rodzajów szklanych przedmiotów,
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
 • doskonalenie wiedzy na temat plastiku i metali,
 • rozwijanie właściwej reakcji na instrukcje N.,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • kształtowanie postawy proekologicznej,
 • poszerzanie słownictwa,
 • spotkanie z zaproszonym gościem,
 • kształtowanie wyobraźni przestrzennej,
 • wzmocnienie wiary we własne siły i możliwości.

 

 

 

 

PIOSENKA:

 

„Wyścig rowerem”

1.Kiedy rowerem pędzę w dal
i kręcę pedałami,
koledzy chcą dogonić mnie
i wtedy się ścigamy.
Kiedy rowerem pędzę w dal,
w uszach mi świszcze wiatr.
Zostawiam z tyłu łąkę, las,
pozdrawiam każdy kwiat.
Ref.: Kiedy pędzę na rowerze, hej,
kiedy pędzę na rowerze, cha,
kiedy pędzę na rowerze, hu,
kręcę, ile tchu.

2.. Kiedy rowerem pędzę w dal
i kręcę pedałami,
koledzy chcą dogonić mnie
i wtedy się ścigamy.
Kiedy rowerem pędzę w dal,
drogę do mety znam.
przyciskam mocniej, no i znów
medal ze złota mam.
Ref.: Kiedy pędzę na rowerze, hej,..

 

 

Wiersz:

 

„Marsz”

Hej, idziemy naprzód żwawo

nóźką lewą, nóżką prawą,

Tup, tup, tup! Buch, buch, buch!

A kto z nami, ten jest zuch!

Radość w oczach wszystkich świeci;

Na wycieczkę idą dzieci.

Tup, tup, tup! Buch, buch, buch!

A kto z nami, ten jest zuch!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Język angielski:

                                                                                  

MIESIĄC TEMAT MIESIĄCA TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA I ZWROTY PIOSENKA
 

 

 

 

 

 

 

 

Czerwiec

 

 

 

 

 

 

 

Holiday!

 

 

 

It’s sunny

 

It’s hot,  It’s sunny

 

„Goodbye”

 

Bye bye. Goodbye. Bye, bye, bye, bye. Goodbye.

I can clap my hands

I can stamp my feet

I can clap my hands.

I can stamp my feet.

Bye bye. Goodbye. Bye, bye, bye, bye. Goodbye. Bye bye. Goodbye. Bye, bye, bye, bye. Goodbye. GOODBYE!

 

 

 

Summer clothes

 

Skirt, top, Flip-flops, sunglases

 

Holiday!

 

Holidays, sea, mountain, lake

Summer is    sunny