Aniołki

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 3 i 4 letnie.

 • Codziennie uczestniczymy w zajęciach zorganizowanych przez nasze panie.
 • Uczymy się wierszy, piosenek, poznajemy nowe zabawy, uczymy się rysować kredkami, malować, lepić, wycinać czy liczyć.
 • Bardzo chętnie słuchamy bajek i opowiadań czytanych przez panią.
 • Wspólnie z naszymi starszymi kolegami bierzemy udział w uroczystościach przedszkolnych, a także poznajemy ludzi pracujących w różnych zawodach.


Co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy w czasie zabaw i zajęć w grupie najmłodszej:

 • Dochodzenie do samodzielności w ubieraniu i rozbieraniu się.
 • Nabywanie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupa,
 • Uczenie szacunku do rozmówcy.
 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 • Dokładne wskazywanie swojego miejsca zamieszkania, opowiadanie o swoim domu.
 • Ćwiczenie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Określenie kierunków w przestrzeni.
 • Wyodrębnianie w otoczeniu figur geometrycznych, tworzenie rytmicznych wzorów.
 • Tworzenie zbiorów przedmiotów, porównywanie liczebności.
 • Rozróżnianie dźwięków w tym instrumentów muzycznych.
 • Śpiewania oraz ilustrowania piosenek ruchem.
 • Wypowiadanie się na temat obrazków, układanie historii wydarzeń.
 • Zapamiętywanie wierszy.

Nauczycielki od 1.09.2021:
mgr Agnieszka Kula
mgr Monika Bąk – Bednarz
Pomoc nauczyciela:
Anna Brych

Zamierzenia opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczne w styczniu w grupie Aniołków

 

 • nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim,
 • dostrzeganie upływu czasu,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • kształtowanie poczucia rytmu,
 • kontynuowanie rytmów,
 • rozwijanie orientacji przestrzennej,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole,
 • poznawanie występujących w przyrodzie następstw: dni i nocy oraz pór roku,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na opowiadaniu,
 • rozumienie konieczności dokarmiania zwierząt leśnych w okresie zimowym,
 • utrwalanie muzyki i tekstu nowej piosenki,
 • wykonanie układu ruchowego do piosenki,
 • rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
 • rozwijanie sprawności rachunkowych,
 • zachęcanie do uważnego słuchania N.,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • utrwalanie wiadomości na temat wyglądu, sposobu życia i odżywiania się wybranych zwierząt zimą,
 • rozwijanie uwagi i percepcji słuchowej,
 • kształtowanie uczucia przywiązania i szacunku do osób starszych,
 • tworzenie podkładu rytmicznego do piosenki z użyciem instrumentów,
 • opanowanie melodii i tekstu nowej piosenki,
 • zachęcanie do spędzania wolnego czasu na wspólnych zabawach z babcią i dziadkiem,
 • rozwijanie percepcji wzrokowej i umiejętności matematycznych,
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania N.,
 • rozwijanie sprawności ruchowej,
 • wzmacnianie więzi emocjonalnej z babcia i dziadkiem,
 • rozwijanie sprawności manualnej,
 • wspieranie całościowego rozwoju dziecka,
 • rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy postaw i norm społecznych,
 • wdrażanie do przestrzegania zasad warunkujących bezpieczeństwo,
 • rozwijanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia – swojego i innych.
   

  ,,Dzień Babci i Dziadka”-  wiersz 

  Dla kogo ta laurka

  w słońcu, w zieleni,

  w chmurkach?

   

  Dla kogo każda wnuczka,

  dla kogo każdy wnuczek

  maluje dzisiaj kwiaty,

  przynosi upominek?

   

  Dla kogo jest ten wierszyk

  i życzeń sto od dzieci?

  Już wiecie?

  Oczywiście – dla wszystkich

  babć i dziadków na świecie.

   

   

  „Kochajmy ptaki”- piosenka

   

  Po ulicy wróbel skacze

  W parku gwiżdże zwinny kos

  A na łące dwa derkacze

  Wiodą spór na cały głos

  O, o, o,

  O, o, o.

   

  Ref. Kochajmy ptaki,

  Kochajmy ptaki,

  Niech nam śpiewają cały czas.

  Kochajmy ptaki,

  Kochajmy ptaki,

   

  Ich przyjacielem każdy z nas.

  Lecą ptaki w ciepłe kraje

  Gdy jesienny wicher dmie

  Lecz nie mało pozostaje

  Choć dokuczy mróz i śnieg

  O, o, o

  O, o, o.

   

  Ref. Kochajmy ptaki

  Kochajmy ptaki,

  Niech nam śpiewają cały czas.

  Kochajmy ptaki,

  Kochajmy ptaki.

Język angielski w listopadzie 2021:

MIESIĄC TEMAT MIESIĄCA TEMAT TYGODNIA SŁÓWKA I ZWROTY PIOSENKI I WIERSZE
 

 

 

 

 

 

 

 

LISTOPAD

 

 

 

 

 

FOOD

 

FOOD 1

Apple, banana, water, lemon.

I like, I don’t like, yummy, yucky

 

Yummy twist

Plums, plums. I like plums.

Bread, bread. I like bread.

Cheese, cheese. I like cheese.

Yummy, yummy twist!

 

Yummy Fruits& Vegetables

Yummy, Yummy,

So Yummy!

Lemon and Tomato,

I like it!

 

Yummy, Yummy,

So Yummy!

Onion, Watermelon,

I like it!

 

Yummy, Yummy,

So Yummy!

Apple and Banana,

I like it!

 

Yummy, Yummy,

So Yummy!

Grapes an Carrot,

I like it!

 

 

 

IT’S YUMMY!

 

 

FOOD 2

 

 

 

Plum, bread, cheese

 

 

I LIKE…

 

 

Do you like…?, Yes, I do/No, I don’t