Aniołki

Do naszej grupy uczęszczają dzieci 3 i 4 letnie.

 • Codziennie uczestniczymy w zajęciach zorganizowanych przez nasze panie.
 • Uczymy się wierszy, piosenek, poznajemy nowe zabawy, uczymy się rysować kredkami, malować, lepić, wycinać czy liczyć.
 • Bardzo chętnie słuchamy bajek i opowiadań czytanych przez panią.
 • Wspólnie z naszymi starszymi kolegami bierzemy udział w uroczystościach przedszkolnych, a także poznajemy ludzi pracujących w różnych zawodach.


Co próbujemy osiągnąć, do czego zmierzamy w czasie zabaw i zajęć w grupie najmłodszej:

 • Dochodzenie do samodzielności w ubieraniu i rozbieraniu się.
 • Nabywanie umiejętności kolejnego wypowiadania się podczas rozmów z całą grupa,
 • Uczenie szacunku do rozmówcy.
 • Stosowanie zwrotów grzecznościowych.
 • Dokładne wskazywanie swojego miejsca zamieszkania, opowiadanie o swoim domu.
 • Ćwiczenie sprawności w czynnościach samoobsługowych.
 • Określenie kierunków w przestrzeni.
 • Wyodrębnianie w otoczeniu figur geometrycznych, tworzenie rytmicznych wzorów.
 • Tworzenie zbiorów przedmiotów, porównywanie liczebności.
 • Rozróżnianie dźwięków w tym instrumentów muzycznych.
 • Śpiewania oraz ilustrowania piosenek ruchem.
 • Wypowiadanie się na temat obrazków, układanie historii wydarzeń.
 • Zapamiętywanie wierszy.

Nauczycielki od 1.09.2022:
mgr Agnieszka Kula
mgr Monika Bąk – Bednarz
lic. Aleksandra Kruszona
Pomoc nauczyciela:
Violetta Szymanowska

ZAMIERZENIA OPIEKUŃCZO- WYCHOWAWCZO- DYDAKTYCZNE NA MIESIĄC LISTOPAD W GRUPIE ANIOŁKÓW

 

 • poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny;
 • zachęcenie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków;
 • zapoznanie z możliwością zapisania wybranych czynności za pomocą prostych symboli;
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania poleceń;
 • opowiadanie o drzewie genealogicznym na podstawie zdjęć;
 • rozwijanie sprawności ruchowej;
 • zachęcenie do dbałości o utrzymywanie prawidłowej postawy ciała
 • poznawanie zabudowy charakterystycznej dla środowiska miejskiego i środowiska wiejskiego;
 • rozwijanie sprawności manualnej;
 • poznanie symboli narodowych;
 • rozwijanie mowy;
 • nauka hymnu narodowego;
 • zapoznanie z wyglądem i znaczeniem kokardy narodowej;
 • budzenie poczucia tożsamości narodowej poprzez poznawanie wybranych polskich legend;
 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania przedmiotów ze względu na jakość;
 • zapoznanie z elementami miejscowego folkloru;
 • doskonalenie umiejętności szybkiej reakcji na sygnał;
 • zdobywanie informacji na temat gwiazd;
 • poznawanie wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego;
 • rozwijanie umiejętności matematycznych;
 • integrowanie się z rówieśnikami podczas wspólnych zabaw przy muzyce;
 • poznanie historii św. Marcina ;
 • poznanie istoty Dnia Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego;
 • nauka piosenek;
 • uczestniczenie w warsztatach.

,,Flaga Polski”- piosenka

 

Błyszczy w słońcu flaga Polski – tak to właśnie ona

I na wietrze już powiewa wstęga biało-czerwona.

Ref. Tra la, tra la, tra la la la

Skoczna melodia do tańca nam gra.

Jak wygląda godło Polski wie duży i mały

Dumnie strzeże swego kraju ten nasz Orzeł Biały.

Ref. Hopsa, hopsa, hopsa sa sa

Tańczymy wesoło dziś ty i ja.

 

 

,,Misiowy wierszyk”

Jestem sobie mały miś.

Bawię się w przedszkolu dziś.

Mam dwa uszka do słuchania,

rączki dwie do pomagania,

buźkę, co mówi cichutko,

nogi co chodzą wolniutko.

Teraz dotknę kolan dwóch-

taki jestem Misio- Zuch!