Nasze przedszkole

Przedszkole Niepubliczne p.w. "Dzieciątka Jezus" prowadzone jest przez Caritas Poznańską. Jest to placówka katolicka, dwu - oddziałowa zapewniającą dzieciom opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Placówka nasza zajmuje się dziećmi w dni powszednie w godzinach od 6.00 do 16.45. Do naszego przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

 

Realizujemy program wychowania przedszkolnego , który jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.

Wychowanie w naszym przedszkolu służy podtrzymaniu tożsamości narodowej i opiera się na chrześcijańskiej wizji osoby głoszonej przez Kościół Katolicki, w szczególności przyjmuje personalistyczną myśl pedagogiczną Papieża Jana Pawła II. Każdemu dziecku zapewnia się w przedszkolu szacunek dla jego godności i respektowanie tożsamości. Celem naszego przedszkola jest współdziałanie z rodziną na rzecz pomocy dziecku w jego wszechstronnym rozwoju oraz wprowadzanie wychowanka w kulturę i wartości chrześcijańskie. Przedszkole ma służyć dziecku, uczyć życia opartego na fundamencie wiary, dbać o rozwój dziecka w sferze fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i społecznej. Pragniemy wskazać co znaczy być dobrym chrześcijaninem, kochać Pana Boga i wszystkich ludzi. Staramy się realizować nasze cele poprzez poszukiwanie współczesnych metod pracy z dzieckiem, stosowanie zróżnicowanego stopnia trudności zadań dydaktyczno- wychowawczych. Dzieci uczestniczą w katechezie, rytmice. Poza podstawowym programem przedszkole organizuje dodatkowe formy aktywności, tj. wycieczki, koncerty, przedstawienia teatralne, wspólne zabawy z udziałem dzieci i rodziców. Proponujemy dzieciom zajęcia dodatkowe: język angielski, zajęcia plastyczne, zajęcia taneczne, gimnastykę korekcyjną oraz logopedię.

 

Nasze Przedszkole rozpoczęło swoją działalność w roku 2007. Parter Domu Katechetycznego, gdzie znajduje się obecnie przedszkole został gruntownie wyremontowany.

 

Ogród przedszkolny jest wyposażony w drewniany plac zabaw.