Praca zdalna od 19.11 do 25.11.2021

Drodzy Rodzice,

na podstawie § 18 ust. 2 a i 2 c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) na postawie opinii o zaistniałej sytuacji epidemiologicznej w związku z wystąpieniem przypadku zakażenia SARS-CoV-2
w dniu 18.11.2021 u nauczyciela oraz w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i organem prowadzącym przechodzimy od 19 listopada 2021 do 25 listopada 2021 na pracę zdalną.

Dzieci, które miały kontakt z osobą zakażoną zostaną objęte kwarantanną od 19 listopada 2021 do 25 listopada 2021.

Wszystkim życzę dużo zdrowia.

 

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Borowicz