Płatności

Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole:

1. WYŻYWIENIE -stawka dzienna 9 zł.

za śniadanie, obiad (dwa dania), podwieczorek oraz napoje do wszystkich posiłków
Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem.

2. OPŁATA STAŁA 175 zł.
opłata za drugie dziecko w przedszkolu 115 zł miesięcznie

3. ODPISY -zwrot pieniędzy za wyżywienie w czasie nieobecności dziecka odbywa się w następnym miesiącu rozliczeniowym.
(np. za nieobecność dziecka w marcu zwrot nastąpi w kwietniu).

W przypadku absencji dziecka w przedszkolu, stawka żywieniowa podlega zwrotowi od następnego dnia nieobecności do końca jej trwania.

W przypadku telefonicznego zgłoszenia nieobecności dziecka pierwszego dnia do godz. 9.00 stawka żywieniowa podlega zwrotowi za każdy dzień absencji.


4. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi, za nieobecność dziecka.

Wyjątkiem jest nieobecność dziecka w przedszkolu dłuższa niż 14 dni kalendarzowych (w ciągłości) spowodowanej pobytem w szpitalu lub sanatorium potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim w wysokości 1/22 miesięcznej opłaty (tj. 100%) za każdy dzień nieobecności.

5. OPŁATA STAŁA W CZASIE WAKACJI wynosi: w lipcu 50 zł, a w sierpniu 125 zł