Organizacja/ Rekrutacja

INFORMACJE OGÓLNE

  1. Przedszkole Niepubliczne p.w. Dzieciątka Jezus jest prowadzone przez Caritas Poznańską. Nadzór pedagogiczny prowadzi Wielkopolski Kurator Oświaty.
  2. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 -17 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Przerwa wakacyjna jest ustalana przez organ prowadzący.
  3. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku 2,5 -6 lat.
  4. Praca wychowawczo -dydaktyczna realizowana jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, który  jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego.
  5. Organizacje pracy w ciągu dnia określają ramowe rozkłady dnia dla poszczególnych grup, ustalone z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny.
  6. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwe warunki wypoczynku, zdrowia i bezpieczeństwa.
  7. Przedszkole oferuje dzieciom zajęcia dodatkowe uwzględniając życzenia rodziców.

 

WAKACJE

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 W OKRESIE WAKACJI PRZEDSZKOLE PEŁNI DYŻUR W MIESIĄCU SIERPNIU.

W LIPCU PRZEDSZKOLE JEST NIECZYNNE.

 

 

 

REKRUTACJA 2019/ 2020

W przedszkolu funkcjonuje rekrutacja ciągła tzn. jeśli  w ciągu roku szkolnego przedszkole dysponuje wolnym miejscem możliwe jest przyjęcie dziecka w każdym miesiącu roku.

 

  • 15.05.2019 (środa)  podpisywanie umów (od godziny  9 do 16.30) na nowy rok szkolny (lub w innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym)

 

DO POBRANIA

Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok szkolny 2019/ 2020

 

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola 2019/ 2020 

ADAPTACJA DLA NOWYCH PRZEDSZKOLAKÓW W MIESIĄCU SIERPNIU 2019:

  • JEŚLI BĘDZIE ŁADNA POGODA ZAPRASZAMY NOWYCH PRZEDSZKOLAKÓW WRAZ Z RODZICAMI DO OGRODU PRZEDSZKOLNEGO OD GODZINY 11 DO 12, OD 19 SIERPNIA DO 30 SIERPNIA
  • 27,28.08.2019 W GODZINACH OD 15.30-16.30 - ZAPRASZAMY NOWYCH PRZEDSZKOLAKÓW WRAZ Z RODZICAMI  DO WSPÓLNEJ ZABAWY W NASZYM PRZEDSZKOLU