Płatności

Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat za usługi świadczone przez przedszkole:

1. WYŻYWIENIE -10 zł  dziennie -   śniadanie, obiad (dwa dania), podwieczorek oraz napoje do wszystkich posiłków

od września 2019:  11 zł


Zasady odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole określa umowa zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem.

2. OPŁATA STAŁA: 175 zł miesięcznie

od września 2019:     180 zł

opłata za drugie dziecko w przedszkolu: 140 zł

3. ODPISY -zwrot pieniędzy za wyżywienie w czasie nieobecności dziecka odbywa się w następnym miesiącu rozliczeniowym.
(np. za nieobecność dziecka w marcu zwrot nastąpi w kwietniu).

 

4. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi, za nieobecność dziecka.

Wyjątkiem jest nieobecność dziecka w przedszkolu dłuższa niż 14 dni kalendarzowych (w ciągłości) spowodowanej pobytem w szpitalu lub sanatorium potwierdzonym zaświadczeniem lekarskim w wysokości 1/22 miesięcznej opłaty (tj. 100%) za każdy dzień nieobecności.