Plan dnia
Godzina Zajęcia

6:00-

8:00

 • Przychodzenie dzieci do przedszkola
 • Praca indywidualna z dziećmi
 • Zabawy w kącikach zainteresowań
 • Ćwiczenia poranne
 • Zabiegi higieniczne

8:00-

8:30

 • Czynności gospodarczo- porządkowe.
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci.

8:30-

9:00

Śniadanie

9:00-

10:00

 • Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
10:00- 11:30
 • Zajęcia dodatkowe i twórcze.
 • Pobyt na świeżym powietrzu, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.
11:30- 12:00
 • Czynności gospodarczo- porządkowe.
 • Doskonalenie czynności samoobsługowych dzieci.
 • Przygotowanie do posiłku.
12:00- 13:00 Obiad
13:00- 14:00
 • Odpoczynek; relaksacja i wizualizacja. Słuchanie bajek literackich i muzycznych.
 • Pobyt na świeżym powietrzu.
 • Zajęcia dodatkowe i twórcze- praca zespołowa i indywidualna.
 • Zabawy z inicjatywy dzieci.
14:30- 15:00 Podwieczorek
15.00- 16:45
 • Zabawy zorganizowane  lub dowolne.
 • Indywidualna praca stymulacyjna lub korekcyjno- kompensacyjna. zabawy wynikające z zainteresowań dzieci.
 • Rozchodzenie się dzieci do domu.